Köp mer ost!

Textstorlek:

I den pågående mjölkkrisen talas det ju mycket om priset på mjölken i affären, att konsumenter nog kan tänka sig att betala mer för mjölken. I Åre har en handlare bestämt sig för att ta ut extra för att ge mjölkbönderna lite extra betalt för mjölken, direkt.

Annons:

På Arlas facebookgrupp ger konsumenter sitt stöd till ekonomiskt pressade mjölkbönder och pläderar för ett högt mjölkpris.
Det är ett bra initiativ som sätter fokus på jordbrukets problem: att maten kanske är för billig. Folk vill nog ha en svensk jordbruksproduktion, betande kor som håller landskapet öppet, mularnas mångfald och så vidare.

Frågan är, vill man betala mer för osten?

Ty ett kanske större problem än den billiga drickmjölken är den billiga, utländska ost (och för den del yoghurt) som flödar in i landet. Skulle man höja mjölkpriset med 20 procent ute i affären skulle det bara ge mjölkproducenten ett och ett halvt öre mer för mjölken utslaget på ett år. Skälet är att drickmjölken bara är en liten del av produktionen på mejerierna. Mjölk används också till yoghurt, grädde, ost och mycket annat. Osten har ju stor betydelse, eftersom det krävs många liter mjölk för ett kilo ost. Osten får med andra ord stort utslag för priset till mjölkleverantörer.

Trots att vi i Sverige har underskott på mjölk och inte når upp till mjölkkvoten är vi beroende av att kunna exportera mjölk. Orsaken är just importen. Något större inflöde av drickmjölk sker ju inte. Svensken är obenägen att köpa importerad mjölk. Importerad ost och yoghurt verkar däremot gå hem bättre i kon- sumentleden.

Här måste kanske Arla och andra föreningar ta ett krafttag för marknadsföring. Alla förknippar drickmjölk med öppet land-skap, mjölkbönder och betande kor i en hage, det svenskaste som finns. Men osten och andra mjölkprodukter är av någon anledning mer anonyma. Hushållsosten kan lika gärna komma från Danmark. Fransk sötsliskig yoghurt i pyttesmå förpackningar finns i snart sagt varje barnfamiljs kylskåp.

Ett lysande undantag utgör givetvis Västerbotten-osten från Burträsk. Den ostens ursprung behöver ingen fundera över. Den är också en källa till goda inkomster för de norrländska mjölk- bönderna. Visst, det är en mycket god ost, men historien om osten som tar god tid på sig är nästan lika mycket värd.

Varför berättas det ingen liknande historia om hushållsosten och andra svenska ostklassiker? Vi äter ju nästan mest hårdost i hela värden. Det kan inte vara så särskilt svårt att sälja in svensk ost.

Under tiden kan ju vi som känner till vilka ostar som faktiskt är svenska stötta mjölkbönderna med en extra skiva på mackan.

Men hur var det nu med hushållsosten? Är den fortfarande svensk?

Annons: