LRF erbjuder krisande mjölkbönder rådgivning

LRF:s Helena Jonsson och Anders Källström. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Mjölkbönderna har åter hamnat i kris. Sjunkande priser på mjölk och stigande priser på foder pressar mjölkbönderna från två håll. LRF, lantbrukarnas riksförbund, agerar nu för att åtminstone försöka lindra problemen.

Annons:

Krisen är inget som märks i livsmedelsbutiker. Mjölken kostar som vanligt.
I Sverige produceras egentligen just nu för lite mjölk, trots det sjunker priset till bönderna. Det beror på att världsmarknaden för mjölkpulver sviktar, det finns ett överskott på 2-2,5 procent i Världen. Det har gett ovanligt stort utslag på det pris bönderna får, avräkningspriset.
Mejerierna tillverkar pulver av den mjölk som man inte använder till drickmjölk, ost, yoghurt och liknande.
Avräkningspriset har sänkts i omgångar och är nu nere på cirka 2,60.
Svår torka både i USA och Ryssland har gjort att den kommande skörden antas bli dålig, det driver upp spannmålspriserna och därmed foderkostnaderna.
– Situationen är allvarlig. Vissa mjölkföretag, särskilt de som nyligen gjort stora investeringar, har redan likviditetsproblem, sa LRF förbundsordförande, Helena Jonsson vid en pressträff i Falköping.

Vid pressträffen, där både Jonsson och LRF:s vd, Anders Källström deltog, berättade man om de åtgärder LRF tar till för att hjälpa krisande mjölkbönder, knappast några under utan mer vad LRF brukar ta till i sådan här situationer.
– Vi LRF-Konsult kommer vi att kunna erbjuda individuell ekonomisk rådgivning till ett starkt rabatterat pris. Vi för också en dialog med banker och foderföretag. Ofta kan vi hjälpa till att få fram bättre räntor, kanske amorteringfritt och att man eventuellt kan vänta med att betala foderräkningar, berättar Helena Jonsson.
Regionalt kommer LRF söka upp och stötta enskilda medlemmar.

– Vi trycker även på regeringen. Vi vill att man, precis som i 11 andra EU-länder, ska tidigarelägga utbetalningen av EU-stödet till oktober. Det skulle hjälpa många, sensommaren och hösten är ofta kritiskt ekonomiskt på många gårdar.
Energi och dieselskatten är ett annat område.
– Ja, regeringen har ju beslutat om att höja energi och dieselskatter. Det beslutet togs i ett annat läge. Vi vill att man stoppar de skattehöjningarna. De beslutades i ett annat ekonomiskt läge. Skulle de klubbas igenom nu skulle det kraftigt försämra läget och konkurrenskraften hos våra svenska bönder.
Jonsson har redan pratat med landsbygdsministern.
– Ja, vi har haft ett möte, som den politiker han är gav han inga löften.

– Vi kommer också att hålla ett möte med samtliga aktörer i branschen. Bönder, banker, handeln, landsbygdsdepartementet, jordbruksverket, mejerier, foderföretag och så vidare. Vi ska träffas i Stockholm den 23 augusti och kommer då att diskutera vad som kan göras för att minska problemen.
– Alla skulle förlora på om mer mjölkproduktion försvinner. Mjölkgårdarna är lite av motorn på landsbygden. En mjölkbonde sysselsätter fem-sex personer i efterleden. Vi tror starkt på Svensk mjölkproduktion. Men skall mjölkgårdarna överleva i framtiden måste vi arbeta på att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Att långsiktigt stärka företagens ekonomi och göra dem motståndskraftigare mot marknadens svängningar är också viktigt.
En viktigt punkt på möte blir det här med delat ansvar, risk när makrnaden svänger.
– Ja, som det är i dag tar bonden, råvaruproducenten, hela risken, det är orimligt, menar Jonsson

Annons: