Skörden igång

Skörd av höstvete utanför Sköllersta i Örebro län. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Den senaste veckans soliga och varma väder gjorde att spannmålsskörden drog igång på allvar i Jord & Skogs område, något senare än normalt. Hur grödorna växt varierar enormt. På vissa håll har regnandet tagit sin tribut.

Annons:

– Det ser bra ut så här långt. Torrt och fint, det mognade snabbt på slutet, berättar Karl- Erik Dahm, Sköllersta. Jord & Skog var på plats när han tröskade det allra första höstvetet.
Skörden tjuvstartade redan för några veckor sedan hos vallfröodlarna. Även en del höstoljeväxter har tröskats. På många håll i länet har vårens och sommarens regnande skadat grödorna.
– Ja, vi ser mycket skadat, men samtidigt går vi mot rekordskördar, speciellt på lättare jordar, berättar Per Willén, spannmålsodlare och ordförande för LRF i Örebro län.
Även om regnet får grödorna att växa har det fuktiga och bitvis kalla vädret skapat problem.

– Regnet och kylan skapade problem vid etablering på vår och försommar. Sommarregnen har orsakat svampangrep. På vissa håll har grödorna helt enkelt dränkts, blivit stående under vatten, där ser givetvis mycket dåligt ut, fortsätter Willén.
Hur det ser ut beror mycket på jordtyp.
– Ja, som sagt, lätta jordar, där vattnet hittar ner i jorden, ser det mycket bra ut. Men vi har inte tröskat än. Kylan i början kan ha gjort att det blir låga rymdvikter.
Störst problem är det på de styva lerorna. Där blev det också problem med skorpbildning, det vill säga att ytan stelnar till ett betonghårt övre lager, som släpper igenom vatten dåligt. Det förekom att man fick så om på grund av det.
Vissa grödor tål vatten sämre än andra. Ärter som exempel, dör efter rätt kort tid i vatten. Det finns också en hel del problem med liggsäd.

Skörden startade betydligt senare än normalt.
– Ja, men det är knappast extremt sent. Man ska ha med i beräkningen att vi haft flera extremt tidiga skördar. De senaste åren har vi exempelvis kunnat tröska höstvete i slutet av juli, det är ovanligt. Ett problem är att när det nu äntligen börjar mogna kommer mycket att bli klart för tröskning på en gång. Det kommer att bli rejält hektiska veckor för många.
Per Willén skickar med ett kritiskt ord till samhällsplanerare och byggherrar.
– Ja, allt större områden, ofta jordbruksmark, hårdgörs och bebyggs. Växande städer, köpcentrum, industriområden kräver allt mer mark. När man bygger tänker man alldeles för lite på att hårdgjorda ytor och tak ökar påfrestningen på avvattningssystem, diken, bäckar och brotrummor. Det försvårar läget en sådan här sommar.

Annons: