Visst kommer det att gå

Textstorlek:
Annons:

Många tror inte att det är möjligt att ersätta de fossila bränslena med biobränslen, el och liknande. Och visst, det känns som att utvecklingen går förfärande långsamt. Det är enorma mängder energi som ska ersättas. Våra transporter, av oss själva och av det vi konsumerar, tenderar ju snarast att öka.
Men låt oss titta på vad som faktiskt är möjligt, vad som har hänt.

För kanske 30 år sedan, efter kärnkraftsomröstningen, började det sakta men säkert hända saker på bioenergiområdet. Få trodde på den utvecklingen. Kritiken var samfälld. Allt från den tunga energikrävande industrin och pappersindustrin till forskarna och facket var överens. Bioenergi var trams!
”Vad då? Ska vi gå ut i skogen och plocka kottar? Det är helt omöjligt att ersätta kol, olja och kärnkraft med biobränsle, flis från skogen!” Det var orimligt, punkt slut.

I dag vet vi facit. Bioenergin är i dag det största energislaget i Sverige. Större än olja, större än vattenkraft och kärnkraft tillsammans.
Miljontals oljepannor har kastats ut när småhus och hyreshus anslutits till fjärrvärmenät. Kolbergen vid fjärrvärmeverken har bytts mot träflis. Det är mest värme som produceras, men elproduktionen från bioenergin ökar sakta men säkert.
Under de senaste åren fram till 2010 skedde bioenergins tillväxt snabbare än någonsin. Den tillväxten till trots har det så här långt inte uppstått någon brist på biobränsle.
Det är också intressant att se att tillväxten till allra största delen skett på kommersiella grunder.

Det är ingen tvekan om att skogsägare står som vinnare. Ener- gisortimenten i skogen har blivit en självklar del av alla avverkningar. De har också hjälpt till att trissa upp råvarupriserna. Fjärrvärmeverken lägger en bottennivå som massabruken måste anpassa sig till. Betalar de för dåligt eldar värmeverken upp mas- saveden. Omställningen får kapital att stanna i landet och sysselsätter tusentals personer.

Jordbrukets del i det hela har så här långt varit liten. Kanske är det jordbrukets tur nu när man vill ersätta oljan i transportsektorn med biobränsle. Redan i dag deltar jordbrukare aktivt i biogas- projekt runt om i landet.

Jag är övertygad om att man på sikt kommer att lyckas ersätta de fossila bränslena även i våra fordon. Vi kommer inte att gå från oljeberoende till nollutsläpp över en natt. Vi måste kanske tolerera lösningar som förvisso sparar koldioxidutsläpp men som inte är helt perfekta, som etanol.

Teknikutvecklingen kommer att hjälpa till. Precis som den all- tid gjort. Om våra företag och våra makthavare sköter sina kort kommer bioenergiomställningen att bli nästa stora tillväxtmotor för Sverige. Redan i dag är vi världsledande på bioenergi för uppvärmning.

Jag är helt övertygad om att jordbruket och skogsbruket som alltid kommer att stå beredda, snabba till förändring för att kunna odla och leverera det som behövs
för omställningen.

Annons: