Allt fler djurplatser förprövas

KvigorNu förprövas allt fler koplatser
Textstorlek:

Det finns en framtidstro bland djurhållarna i landet. Såväl förprövningar som investeringar i nya och ombyggda stallar ökar för olika djurslag.
– Vi har under flera år haft många förprövningsärenden men helt klart kan man märka förändringar i mjölkpriset, säger Mats Selin på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Annons:

När länsstyrelserna i landet summerar förprövningsärenden märks en viss ökning över hela landet. För mjölkkoplatser är ökningen cirka 10 procent under första halvåret 2012 enligt en sammanställning av Jordbruksverket. Totalt har drygt 20 000 nya mjölkkoplatser förprövats per år under perioden 2009-2011.

– Att antalet förhandsgranskningar inom mjölkproduktionen ökar visar att intresset at investera är stabilt, säger chefsekonom Harald Svensson på Jordbruksverket. Man måste dock hålla i minnet att planeringstiderna kan vara ganska långa för den här typen av investeringar och att mjölkpriset fallit från mitten av 2011 samtidigt som foderpriserna gått upp. Det kan vara så att den bild som redovisas ger en något för optimistisk bild av verkligheten om vi gör den tolkningen att det är en ögonblicksbild som gäller idag.

I Gävleborgs län kan man i dagsläget se en viss påverkan av ett lägre mjölkpris men huvudtendensen är trots det att länets djurhållare tror på framtiden och är beredda att satsa i nya stallar. En sammanställning för 2010 visar att länet har en hög förprövningsgrad för samtliga djurslag. Länet har en högre andel förprövningar än vad som svarar mot antalet kor även i jämförelse med andra län i landet.
– Det kan finnas flera förklaringar men vårt län är ett husdjursområde med intresse för mjölkproduktion men också andra djurslag. Det finns också en omfattande rådgivningsverksamhet och kurser som stöd för den som vill satsa på djurhållning, säger Mats Selin. Om mjölkpriset vänder uppåt igen kommer intresset att öka ytterligare för nya investeringar eller ombyggnader av stallar.

Ett delvis annorlunda ekonomiskt tänkande med bidrag från Länsstyrelsen har inneburit att det fortfarande finns pengar kvar. Erik Holmestig som arbetar med bidrag och företagsstöd berättar.
– Vi satte vid starten av perioden en något lägre gräns för bidragen. Vi fick viss kritik för det men kan nu visa att vi har pengar kvar att använda till företagsstöd.
Gunilla Hartwig handlägger förprövningar av stallbyggnader för hästar.
– Det finns ett stort intresse både från privata hästägare men också från ridanläggningar. Det handlar ofta om stora investeringar och det finns all anledning att utnyttja den hjälp som en förprövning innebär.
Att inte förpröva kan bli en dyr affär då en efterprövning kan kosta upp till 20 000 kronor. En ordinarie förprövning är gratis och är dessutom ett stöd när man kontaktar banker för att finansiera stallet eller investeringen.

Sosundin

Annons: