Nu utsläppsregler hotar skogsindustrin

EU:S transportdirektiv kommer enligt Skogsindustrierna att leda till höga transportkostnader.
Textstorlek:

EU:s nya så kallade svaveldirektiv hotar nu svensk skogsindustri. Enligt nya EU-regler ska utsläppen av svavel från fartygsmotorer sänkas till 0,1 procent från 2015. Direktivet kommer troligen tvinga redarna att övergå till dieselolja. Något som kommer att höja transportkostnaderna för den exportberoende skogsindustrin med ända upp till 40 procent.

Annons:

EU:s svaveldirektiv innebär att fartygstrafiken i Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen ska gå före resten av världen i jakten på försurande svavelutsläpp. 2015 får utsläppen max innehålla 0,1 procent svavel. I resten av världen ska svavelutsläppen ner till 0,5 procent 2025.

– Vi är för en sänkning av svavelutsläppen i fartygens avgaser. Hela världen strävar mot det målet. Men problemet är att det inte finns någon färdig teknik för rening som fungerar eller någon större kapacitet för att få fram lågsvavligt fartygsbränsle, säger Karolina Boholm, transportdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna.

Alternativet som återstår för rederierna är att köra fartygen på dieselolja. Normalt körs fartyg på bunkerolja, som innehåller betydligt mer svavel än diesel, men är billigare.

Redan i dag råder det underskott på diesel i Europa.
– Ja, om fartygen i det läget tvingas övergå till diesel innebär det en ökning av bränslepriset med 75 procent. Utslaget i transportkostnader för oss innebär det 20-40 procent högre kostnader på fartygstransporter.

– Vi är beredda att vara med och betala för transporternas miljöpåverkan. Men då måste vi ha lika villkor. Skogsprodukter handlas på en internationell marknad, konkurrensen är knivskarp. Med så mycket högre fraktpriser kommer vi inte att kunna konkurrera med exempelvis pappersbruk och sågar i Sydamerika. De får ju då avsevärt lägre transportkostnader.

Det är ingen tvekan om att svaveldirektivet kommer att skaka om Sveriges basindustri. Skogsindustin är vår viktigaste exportkälla. 90 procent av exporten går via fartyg.

– Inte nog med att kostnaderna för fartygstransporter kommer att öka. Eftersom vi redan har ett underskott på diesel kommer den att bli väsentligt dyrare. Det kommer att öka kostnaderna för hela kedjan, från skogsmaskinen i skogen till lastbilarna som kör virket till industrin. Det här kommer att drabba alla, även enskilda skogsägare, fortsätter Karolina Boholm.

Trots problemen verkar det råda i stort sett politisk enighet kring svaveldirektivet. När EU-parlamentet klubbade direktivet var det med 606 röster mot 55. Inte särskilt mycket har hörts från Svenska politiker. Det har talats om möjligheten att kompensera för kostnaden, men konkreta förslag saknas så här långt.

Annons: