Skörden försenad

Textstorlek:

Årets skörd drog igång på allvar en bit in i augusti, senare än på flera år. Lantmännen i Kumla brukar var de som först ser skördetendenser i Jord & Skogs område. I skrivande stund ligger skörden långt efter prognosen.

Annons:

– Det är sent, ingen tvekan om det. Visst, man har kort minne, de senaste åren har ju varit extremt tidiga skördeår, men jag börjar ändå känna viss oro, så här sent var länge sedan det var, säger Sven Pettersson.
Nästan all havre och vårvetet står kvar ute på fälten, men också höstvete.
– Så här års brukar vi ha fått in åtminstone höstvetet, att när vi går in i september ha höstvete kvar ute får betecknas som extremt. Regnen nu i augusti har ställt till det en del. Men det är inte hela förklaringen till förseningen. Det kyliga och regniga vädret under sommaren har gjort att det helt enkelt inte är moget än.
– Vi har inte ungefär 30 procent mot prognostiserad skörd. Normalt brukar vi ha 80 procent så här års i det här området.
Sven ansvarar för Örebro län och väst Västmanland.

– Det vi så här långt kan se när det gäller kvaliteten är att proteinhalterna är låga, det gäller såväl höstvetet som maltkornet. Mycket höstvete kommer att bli foder.
Sven tror vädret är förklaringen.
– Ja, kyligt väder under sommaren i kombination med regn. Kvävet i marken har helt enkelt spolats bort. Det i kombination med rätt stora hektarskördar har gjort att det inte funnits tillräckligt med kväve för att orka få upp proteinhalterna. Falltalen är så här långt bra. Där verkar inte förseningen utgöra något problem så här långt. Allt är som sagt inte moget än.

– Jag kan se att det växt mycket olika beroende på hur nederbörden fallit. Som helhet fick Örebro län nästan minst regn i landet, men det säger inte så mycket, bara att det regnat ännu mer på andra håll. Särskilt i nordöstra Örebro län, in i Västmanland har regnen tagit ut sin rätt. Men också här, mitt i Närke har det på vissa platser regnat mycket.
Dränering och jordmån har i år varit avgörande. På de styva lerorna har ofta skorpbildning försvårat läget ytterligare. – Jag har exempelvis sett mycket dålig havre, så dålig att sparvarna nästan måste gå på knä för att äta, skojar Sven. Men bilden är inte entydig.
– Vi har leverantörer som redan tröskat allt utom våroljeväxterna som talar om toppskördar.
Regnet gör också att det finns stor risk för hög förekomst svampsjukdomen don i havre.
– Men där är det för tidigt att uttala sig. Vi har fått in för lite havre.

Sven tror inte på några rejäla skördetoppar, det blir en utdragen skörd, med ojämnt mognande grödor.
– Vi hade liknande situation i fjol. Det är tråkigt på så sätt att kostnaderna stiger här vi måste ha säsongsanställda under längre tid. Det behövs bra väder nu. Gärna en lång period. Men klockan tickar. Ju längre mot hösten vi går, desto kortare blir dagarna och antalet soltimmar.

Annons: