Tufft läge för skogsentreprenörer

Textstorlek:

Lågkonjunkturen slår hårt mot landets skogsentreprenörer. Enligt branschorganisation riskerar situationen att leda till en katastrof för hela branschen. Bara ett av fem företag har acceptabel lönsamhet.

Annons:

Den globala lågkonjunkturen har gjort att priserna på skogsråvara fallit och att avverkningstakten i Sverige har minskat. Det slår hårt mot de skogsentreprenadföretag som jobbar på uppdrag av skogsbolag och skogsägarföreningar. Branschorganisationen SMF Skogsentreprenörerna uppger att allt fler går i konkurs eller avvecklar sin verksamhet och att bara ett av fem företag har en acceptabel lönsamhet.

– Hela branschen är inne i ett oerhört känsligt läge, säger Ulf Sandström, vd för SMF.
Av drygt 800 maskinentreprenörer som är medlemmar i branschorganisationen beräknas uppåt 50 av dem lägga ner sin verksamhet eller gå i konkurs i år.

Att situationen är särskilt svår just nu beror, enligt Ulf Sandström, i huvudsak på att kunderna ställer högre krav på produktivitet, samtidigt som många entreprenörer tvingats stå stilla under längre perioder.

– Vi pratar om företag som aldrig fått vara med och ta del av överskottet i högkonjunkturer så att de kan bygga kapital för framtiden. Självklart blir de oerhört känsliga ekonomiskt och drabbas hårt om de tvingas stå still ett par månader.

Långsiktigt, menar Sandström, riskerar situation att få konsekvenser för hela den svenska skogsnäringen. När konjunkturen vänder och produktionstakten höjs kommer det i stället att vara brist på entreprenörer.
– Skogsbolagen måste inse att deras agerande i dag får konsekvenser för branschens framtida resursförsörjning. Allt fler väljer bort skogen som arbetsplats och det kommer att bli svårt att ersätta de som försvinner.

SMF upplever att man tidigare har haft en god dialog med skogsbolag och skogsägarföreningar och att man så sent som för ett år sedan såg någorlunda ljust på framtiden. Men det förtroende och den dialog som tidigare byggts upp är nu till stor del förlorad mellan många entreprenörer och kunder.
– Kunderna har drabbats av ett farligt tunnelseende och låter hellre entreprenörerna gå i konkurs än att det blir lite dyrare för skogsägaren. Samtidigt pratar de om resursbrist i branschen.

Enligt Sandström finns det fortfarande möjlighet att vända utvecklingen innan konsekvenserna blir irreparabla. En lösning Skogsentreprenörerna föreslagit är ”entreprenörstian”, ett koncept där entreprenörerna får mellan fem och tio kronor mer per avverkad kubikmeter. I utbyte skulle det, enligt branschorganisationen, ge högre kvalité i arbetet och en acceptabel lönsamhet för deras medlemmar. Hittills har dock intresset varit i huvudsak svalt.

– Vi är väldigt besvikna på många av de större kunderna som inte tar sitt ansvar. Katastrofen är inte ett faktum än, men vi är på god väg mot den om ingenting görs, säger Ulf Sandström.
Hos skogsägarföreningen Mellanskog är man medveten om att många entreprenörer har en tuff situation.

– Vi är i ett läge av extrem lågkonjunktur för branschen och det påverkar så klart i alla led, även hos entreprenörerna, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Anmälningarna om slutavverkning hos Mellanskog har sjunkit till 60-65 procent jämfört med volymerna under en normal konjunktur. I kombination med att många marker inte bär för avverkning efter det myckna regnandet har det blivit svårt för föreningen att försörja entreprenörerna med uppdrag. I enstaka fall har entreprenörer erbjudits att arbeta med andra uppgifter för att kunna täcka personalkostnaderna, eller så har man flyttat maskiner inom Mellanskogs verksamhetsområde.

– Vi försöker hitta alternativa lösningar för de entreprenörer vi har avtal med, men det är akuta lösningar som inte heller alltid är så bra.
Matts Söderström delar uppfattningen att det kan få långsiktiga konsekvenser om det kärva läget för entreprenörerna håller i sig. Däremot menar han att skogsbolagen och skogsägarföreningarna inte kan stå för hela ansvaret.

– I en lågkonjunktur blir efterfrågan och sysselsättning lägre, då måste även entreprenörerna se om sitt hus och titta extra på kostnadssidan.

För att klara den långsiktiga resursförsörjningen anser Söderström att samverkan mellan uppdragsgivare och entreprenörer måste öka och att man måste hitta sätt att tillsammans skapa mervärden för entreprenörerna. Om lågkonjunkturen fortsätter en längre tid tror han, baserat på SMF:s siffror, att det kan få allvarliga konsekvenser för branschen.

– Vi är inte där än, men det är klart att det måste finnas bra förutsättningar för lönsamhet. Annars kommer de yngre maskinförarna att välja en annan arbetsplats än skogen.

 

Freddie Rinderud

 

 

Annons: