Strö med skiten

RetreckSeparerad, torkad gödsel i olika fraktioner. Både som löst, torvströliknande pulver och pellets. Man kan också ta fram briketter för förbärnning. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Att elda med gödsel är en sak, men att strö med den låter kanske lite konstigt för de flesta. Företaget Retreck har lösningar både för att tillverka stallströ och bränsle av gödsel.

Annons:

Att på olika sätt processa och separera gödsel har inte varit någon särskilt stor fråga i Sverige, helt enkelt för att vi har gott om areal och att landet är rätt glest befolkat. Ute i övriga Europa, där det ofta är betydligt trängre och djuren går betydligt mer tätt i förhållande till arealen, är gödselseparation vanligt, nödvändigt.

På Mässan ”Energi i Öst” visade företaget Retreck upp utrustning för gödselseparation och torkning. Retreck är ett företag som ingår i en så kallad inkubator, ett centrum för nystartade företag runt Linköpings universitet.

– Beroende på vad man har för behov och vad man ska använda slutprodukten till har vi olika utrustningar, berättar Leif-Erik Thörnblom.
Bland annat finns maskiner som kan processa gödsel från hästar, djupströbädd, svämgödsel och ren flytgödsel. Genom att separera ur vätska får man en flytande fraktion och en torr, fiberrik fraktion. Det har flera fördelar, Näringsinnehållet i den torra fraktionen blir mer koncentrerat, mindre körning för mer näring.

Men Retreck menar att man kan använda gödseln till allt möjligt när den separerats och torkats.

– Med våra utrustningar kan man göra en fraktion som påminner om torvströ och pellets, eller briketter. Både pellets och briketter fungerar som bränsle. Det går också att använda produkten som strö.

– Ja, det fungerar utmärkt. Då får man ett verkligt kretslopp. Man får ju påfyllning i form av ny gödsel dagligen.

Metoden att separera och torka gödseln för att sedan använda den som strö förekommer i USA. Forskning finns som hävdar att hygienen inte är något problem. Bakteriefloran i ströet är ju ungefär densamma som det som korna skiter ut. Så länge man inte börjar sälja sitt gödselströ utgör det inte något problem.

Nu finns dessutom en inbyggd hygiensiering i större anläggningar.

Retreck håller på att installera den första anläggningen på en mjölkgård utanför Linköping. Det är Jacob Olai som driver mjölkproduktion med 700 mjölkkor på Marås herrgård, VIkingstad.

– Investeringen har två mål. Dels tänker vi använda slutprodukten som strö, för att minska kostnader i mjölkproduktionen, men viktigare är att vi med separeringen får en rejält förhöjd fosforhalt i den torra fraktionen och kan göra spridningen billigare och effektivare. Mindre körning med mer fosfor helt enkelt, berättar Jacob Olai.

 

Annons: