Schmallenberg-viruset drabbar nu fårnäringen

TackorDessa tackor är dräktiga. De blev dräktiga så pass sent att de förhoppningsvis klarat sig undan knott som för med sig Schmallenbergvirueset.
Textstorlek:

Det fruktade Schmallenberg-viruset finns nu över hela Sverige. Tydligast effekt har viruset på får. Det föds en hel del missbildade och döda lamm just nu. Många lammproducenter bävar för hur vinterlamningen, som pågår just nu, ska gå.

Annons:

Viruset upptäcktes för första gången under 2011 i Tyskland, Holland och Belgien. sedan dess har spridningen gått fort. När SVA, statens veterinärmedicinska anstalt genomförde en scanning av mjölkprover från mjölktankar på gårdar runt om i Sverige under sommaren hittade man bara antikroppar i mjölk från ett fåtal gårdar. När samma undersökning genomfördes i november fanns antikroppar i prover från i stort sett hela Sverige. Att det finns antikroppar innebär att kon har haft viruset i kroppen.

Viruset sprids med svidknott. Vuxna djur som drabbas kan få lite diarré, men klarar i stort sett infektionen bra. De verkligt allvarliga symtomen uppstår om djuret, kor eller tackor, drabbas i samband med dräktigheten.
– Det gör att får drabbas mer än kor. Kors dräktighet är ju utspridd i tid. Bland får däremot, är det ju vanligt att man betäcker och därmed får många dräktiga tackor i perioder, berättar Erika Schenais Epidemiolog vid SVA.
Tackor som lammar nu, mitt i vintern, för att det ska bli så kallade vårlamm, löper stor risk att drabbas, de blev ju dräktiga för fem månader sedan, då det fanns gott om knott.

Symtomen varierar lite och det finns ingen riktigt klar bild. Men det verkar som fostren drabbas av olika missbildningar som gör att de dör nära eller precis efter födelsen. Förvridna ben, vriden hals vattenskalle och hjärnskador är något av det fostren drabbats av.
– Ofta ser man inget på tackorna, eller korna. Dräktigheten verkar fortgå utan problem.

Det finns rapporter om så mycket som 50 procent lammdödlighet från exempelvis Storbrittanien.
I Svea Jord & Skogs finns så här långt relativt få rapporter om ökad lammdödlighet.
– Vi har fått 250 friska lamm nu i december. Det gick ovanligt bra, berättar exempelvis Birgitta Hansson, på Björkbackens gård, Ervalla, Örebro. En annan stor lammproducent, Lekeberga gård i Västra närke, har undvikit vårlamm i år. Hos Thomas Olsson på Norrby gård, Kungsör, Har vinterlammningen precis börjat.
– Så här långt ser det normalt ut, menar Tomas Olsson

– Det vi ser är att det varierar mycket. En gård som ligger invid en svårt drabbad besättning kan klara sig helt utan problem, fortsätter Erika Schenais

Än så länge finns ingen behandling mot Schmallenberg-viruset. Det forskas på vaccin.

– Det man kan göra är att styra sin produktion så att djuren inte blir dräktiga under perioder då det finns gott om knott. Man kan också behandla djuren med olika preparat som ska hålla knott och andra insekter borta. Ta in djuren på natten kan också vara, men allt känns som metoder som inte riktigt är hållbara i längden tyvärr, säger.

Det enda ljuset i mörkret verkar vara att djur som drabbats av Schmallenberg utvecklar immunitet.
– Ja, det verkar vara så att om en tacka eller en ko en gång fått viruset så blir hon inte sjuk mer, dräktigheterna går bra fortsättningsvis. Samma djur föder alltså missbildade döda foster bara en gång.

Men inte heller det är helt säkert.
– Nej, dessutom kan vi få effekter av att vi befinner på randen av sjukdomens utbredningsområde. Det kan göra att smittan så att säga vandrar fram och tillbaka och besättningar drabbas fler gånger eftersom man hela tiden rekryterar nya djur som inte bär på viruset.

Annons: