Naturvårdsverket ångrar beslut om vildsvinsfälla

Textstorlek:

Trasslet kring vildsvinsfällorna fortsätter. Naturvårdsverket typgodkände 2007 fällan Sinkabirum Kombi, för fångst av vildsvin. Nu har verket återkallat det beslutet De cirka 1000 fällorna som sålts får alltså inte användas för att fånga vildsvin längre.

Annons:

Fällorna får dock användas för att fånga räv, grävling och lo, efter ett särskilt godkännande. Frågan är hur man då ska hindra grisar från att gå in i fällan.

Enligt tillverkaren Evald Hellgren, Örträsk, har i princip samtliga fällor sålts till kunder som avsett att använda dem för vildsvinsfångst. Fällorna kostar cirka 8 500 kronor.

Naturvårdsverket motiverar beslutet så här:

”Enligt jaktlagstiftningen ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Statens veterinärmedicinska anstalt fick därför i uppdrag att utvärdera skador och stress hos fångade vildsvin. Ett av de redskap som ingick i utvärderingen var Sinkabirum kombi. Testerna visade att Sinkabirum kombi orsakat fysiska skador på fångade vildsvin. Man kunde också se att nästan hälften av de fångade vildsvinen var stressade. Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterade även att ventilationen i fångstredskapet är otillräcklig.”

– Eftersom vildsvin ofta uppträder i grupper eller flockar har flera vildsvin fångats samtidigt i Sinkabirum kombi. Mot bakgrund av att ventilationen är otillräcklig medför detta en fara för att djur utsätts för onödigt lidande. Därför återkallar vi beslutet, skriver Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

På frågan om varför Naturvårdsverket trots det först typgodkände fällan och därmed lurade folk att köpa fällan har Länsposten i skrivande stund inte lyckats få något svar.

Uppenbarligen hade man inte gjort de prov som krävdes före typgodkännandet.

Förbudet börja gälla omedelbart. Det innebär att fångst av vildsvin inte längre är tillåten med Sinkabirum kombi.

– Det är viktigt att komma ihåg att fångst av vildsvin inte är tillåten även om man ändrar konstruktionen. Ändringar kräver ett nytt beslut om typgodkännande. Den som vill förbättra sin Sinkabirum måste ansöka om att få ändringarna godkända, avslutar Christer Pettersson.

– Jag har givetvis redan agerat och krävt inhibition av beslutet och ska lämna in en överklagan. Så här får det inte gå till. Jag har massor med nöjda kunder som kan visa på att fällan fungerar och att grisarna inte far illa av fällorna, säger Evald Hellgren.

Inhibition innebär att verkställandet av beslutet ställs ini väntan på överklagandet.

Enligt Evald Hellgren hade man redan i mars 2011 klart för sig vilka synpunkter SVA, statens veterinärmedicinska anstalt, hade på fällorna.

– Ja, det är ju framför allt ventilationen de har synpunkter på. Vi lämnade då in en begäran till Naturvårdsverket om att få göra de förändringar som krävdes på fällorna för att möta SVA:s synpunkter, även då på de levererade fällorna. Den begäran avslogs. Min bild är att man helt enkelt inte vill man ska kunna fånga vildsvin i fälla.

I dagsläget finns bara ett godkänt fångstredskap L116 Söderberg, för vildsvin. Fångstredskapet är anpassat till att endast fånga årsungar av vildsvin. Fångstredskapet Söderberg har ingått i de tester på fångstredskap som Sveriges Veterinärmedicinska anstalt har utfört. Resultaten har ingått i Naturvårdsverkets beslutsunderlag. Denna fälla kan man, om man ska tro Naturvårdsverket, alltså köpa utan att riskera att den blir förbjuden.

Frågan om möjligheten att fånga vildsvin i fälla är viktig inte minst för jordbrukare i vildsvinsområdena. Lokalt utgör den snabbt växande vildsvinsstammen ett stort problem. Det finns jordbrukare som menar att de kanske måste ge upp odlingen av vissa marker på grund av vildsvinens härjningar.

 

Annons: