Strömnäs gård först med kommersiell vaccination

Kvinna med liten gris.Josefin Ingvast får med vaccinationen mer tid för smågrisarna. Foto: Åsa Slobodnik
Textstorlek:

Först om tre år, i januari 2016, börjar förbudet mot obedövad kasterering av grisar att gälla. Men hos Christer Hylander på Strömnäs gård utanför Enköping är en alternativ metod redan igång. Om någon vecka levereras de första vaccinerade grisarna till Lövsta Kött i Uppsala.

Annons:

I somras fattade riksdagen beslut om förbud mot obedövad kastrering av gris. Beslutet kom efter debatten om att grisar ofta kastreras på ett plågsamt sätt trots att det idag finns alternativa metoder.
Genom att vaccinera grisarna skjuter man tillfälligt upp galtens könsmognad och kan på så sätt undanhålla den ouppskattade galtlukten som annars kan uppstå i köttet. Vaccinet innehåller varken kemikalier eller hormoner och påverkar alltså inte köttet, förklarar Christer Hylander.
Strömsnäs gård och Lövsta Kött är först i Sverige med att producera och ta emot vaccinerade grisar för handel och till konsument. Men metoden är väl beprövad.

I Australien har man vaccinerat grisar mot galtlukt i 15 år. Totalt vaccineras cirka 45 miljoner grisar runt om i världen, berättar Eleonor Palmér, veterinärmedicinsk chef vid Orion Pharma, som är svensk återförsäljare av vaccinet.
Även i europeiska länder som Belgien, Holland och Polen är vaccinering vanligt, mycket tack vare en pådrivande handel som förespråkar djurvänliga metoder.

– Där finns numera livsmedelskedjor som bara tar emot griskött från vaccinerade besättningar, förklarar Eleonor Palmér.
På Strömsnäs gård produceras cirka 4 000 slaktsvin per år. Christer Hylander, som följt debatten kring obedövad kastrering, har sett fram emot att kunna vaccinera istället för att skära.
– När vi blev tillfrågade om att vara ”pilotgård” tvekade jag inte, säger Christer.
I december var det dags för den första omgången galtar att vaccineras.

– Den första vaccinationen ger vi vid cirka 12 veckors ålder och sen ska det gå minst fyra veckor innan vaccination nummer två, förklarar Christer.
Christer sköter vaccinationen tillsammans med Josefin Ingvast. De ser båda positivt på vaccination istället för obedövad kastrering.
– Dels för att det är mindre smärtsamt för grisen men också för att det är arbetsbesparande, menar Josefin Ingvast.
Christer hoppas att effekten av vaccinationen ska ge en bättre foderomvandling och minskad forderförbrukning eftersom de vaccinerade grisarna växer som hangrisar under i stort sett hela tillväxtperioden.
–  Mindre foder ger också mindre gödsel, vilket i sin tur minskar miljöbelastningen, säger Christer.

När Svea Jord och Skog besöker Strömsnäs gård är även representanter från Orion Pharma på plats för att kvalitetskontrollera de vaccinerade grisarna. Två veckor har gått sedan den sista vaccinationen och idag ska man främst se hur grisarna beter sig.
– Fram till vaccination nummer två växer grisarna precis som vanligt och har kvar sitt hangrisbeteende. Man kan säga att de fortfarande är småpojkar, förklarar Eleonor Palmér, veterinär och medicinsk chef vid Orion Pharma.

Det som hon och kollegan Johanna Zingmark nu tittar efter är om grisarna har kvar något galtbeteende som till exempel att rida på varandra eller bråka och buffla i flankerna. Man kontrollerar också att testiklarna är som de förväntas vara – mindre och ihopskrumpna.
Det här är något som Christer och Josefin ska göra ända fram till slakt. Hittar de något misstänkt fall och har plats i stallet kan de vaccinera en gång till och vänta fyra veckor innan grisen går iväg.

Men även slakteriet har levandedjursbesiktning och kan exempelvis ta prover och mäta pungstorleken om man ser något misstänkt galtbeteende.
Maria Lundesjö Ahnström är ansvarig för kvalitets- och informationsfrågor vid Lövsta Kött.
I mitten av februari kommer de att ta emot den första omgången vaccinerade grisar från Strömsnäs gård.
– Vi är inte först med att ta emot vaccinerade grisar eftersom man gjort åtskilliga försök runt om i landet och slaktat på olika slakterier. Däremot är vi först med att inte göra det som försök, berättar Maria när vi ringer upp.

De vaccinerade grisarna kommer inte att märkas på något sätt och går in i den vanliga produktionen hos Lövsta Kött.
– Christer har länge varit intresserad av prova andra alternativ än obedövad kastrering och det tycker jag är bra. Vi kommer att kontrollera grisarna som vi brukar göra och utbilda personalen om vad vaccineringen innebär, så att de är förberedda på både frågor och hantering, avslutar Maria Lundesjö Ahnström.

Fakta:

Vaccinering mot galtlukt
En temporär uppskjutning av könsmognad hos hangrisar
Omställningsstöd kan sökas och täcker cirka 20 procent av kostnaden
för vaccin och säkerhetsspruta
Endast utbildade och certifierade personer med säkerhetsspruta får använda vaccinet
Två vaccinationstillfällen med fyra veckors intervall
Noll dagars karens innan slakt
Vaccinet innehåller inte kemikalier eller hormoner
Fördelar sägs vara högre köttprocent och lägre foderförbrukning

Annons: