Dags att modernisera stadgarna

Textstorlek:

Vid denna tid på året har de flesta valberedningar i våra föreningsföretag hunnit presentera sina förslag på hur de vill att styrelserna under kommande år skall se ut. Besluten tas på stämmorna men valberedningarnas arbete har pågått i åtskilliga månader. Det är på stämmorna som vi medlemmar har möjlighet att påverka vilka vi vill skall sitta i styrelserna och hur våra företag skall styras. Alla som deltagit i stämmor vet hur svårt det är att påverka de genomarbetade förslag som då läggs fram. Är vi nöjda med vad våra företag har presterat eller vill vi få till förändringar?

Annons:

Vad har då medlemmarna för möjligheter att komma med förslag? Upplysning om vilka som sitter i valberedningarna kan man få av respektive förening. Har man synpunkter på vilka man vill skall sitta i styrelserna är det till valberedningarnas ledamöter man skall vända sig med förslag. Men – och det finns ett stort men – man måste samtidigt vara medveten om att det i föreningarnas stadgar finns skrivningar som kraftigt inskränker vilka som är valbara. Huvudregeln är att endast föreningens egna medlemmar kan komma på tal. Några föreningar har öppnat upp för en eller två helt externa. Denna möjlighet används endast i begränsad omfattning.

En professionell styrelse är absolut avgörande för ett företags långsiktiga framgång. Styrelsen fastställer företagets strategi. Styrelsen rekryterar och avskedar den verkställande direktören. Styrelsen har genom sitt ställningstagande i olika principiella frågor såsom till exempel jämställdhet och etik och moral, en stark påverkan på företagskulturen. Ett bra styrelsearbete är ett lagspel. För att skapa ett framgångsrikt lag krävs spelare med erfarenhet och kunskap som kompletterar varann. Ett lag med enbart forwards eller försvarare blir i längden inget framgångsrikt lag – även om de rymmer ligans bästa spelare i sitt slag.

Vi vill att våra föreningsföretag skall vara de mest välskötta – spela i elitserien. Många av motståndare är privatägda företag. Till skillnad från oss kan de fritt rekrytera sina styrelseledamöter – nyckelspelare. Det är bara att titta på våra största lagsporter, fotbollen eller ishockeyn, för att inse att det finns ett samband mellan en bred rekryteringsbas och ett framgångsrikt lag. Det finns tyvärr alltför många exempel i modern tid på föreningsföretag som hamnat i kris och försvunnit medan deras privata konkurrenter levt vidare i högönsklig välmåga. En viktig orsak bakom detta har varit dålig styrning och ledning.

Det är dags att inse det som de flesta andra i vårt samhälle redan insett. Mångfald i kunskap, erfarenhet och etnisk mångfald berikar. Modernisera stadgarna i våra föreningsföretag!

Annons: