Vårbruket igång, äntligen!

Textstorlek:

Äntligen har vårbruket dragit igång i Svea Jord & Skogs område. Kyla och regn har gjort att upptorkningen tagit tid. Ytterst få har hunnit börja. Mycket talar nu äntligen för torrare och varmare väder.

Annons:

Ingen tvekan om att vårbruket är försenat en del. I stora delar av vårt utgivningsområde ligger snö och djup tjäle kvar medan det hunnit börja torka upp framför allt i Örebro län och Västmanland.

Det är mer arbete än vanligt som ska hinnas med. Regnvädren som aldrig riktigt ville ta slut i höstas gjorde att mycket mark fortfarande är oplöjd. Mindre areal än på många år blev höstsådd på grund av blötan. Dessutom gjorde den tuffa vintern att en del av det man hann så har vintrat ut och därmed måste sås om.

Förseningen i tid innebär att det kommer att bli några mycket hektiska veckor för jordbrukarna i Mellansverige.

– Jag har börjat förbereda såbädd med crosskillvälter. Det här är lera som hårdnar på några dagar när det väl torkar upp. Men jag får upp fuktig jord när jag kör, så jag kanske får vänta några dagar med att så, berättade Karl-Erik Dahm, som inledde vårbruket utanför Sköllersta i Närke.

Annons: