De kastade ut fossil diesel

KarinKarin Varverud på gården Smedberga har kommit långt i arbetet med att ersätta fossila energi.
Textstorlek:

Att både spara pengar och minska användningen av fossila bränslen låter inte som någon dålig ekvation. I projektet ”Fossilfria lantbruk”, som innefattar tre växtodlingsgårdar i Östergötland, har man lyckats minska användningen av fossil energi med 90 procent i den egna produktionen.

Annons:

– Det viktigaste vi gjort är att helt enkelt ersätta vanlig, fossil diesel och eldningsolja med RME, rapsmetylester, berättar Karin Varverud på gården Smedberga, nära Motala.

Gårdens traktorer, maskiner och bilar går numera på 100 procent RME, rapsmetylester.

– Vi har kört även torken på RME. Men nu har vi byggt en ny panna för fliseldning fortsätter Karin.

Projektet går även ut på energieffektivisering.

– Vi har sett över allt från elanvändning till hur vi jordbearbetar. Ett konkret resultat har blivit färre överfarter Vi odlar nästan helt plöjningsfritt exempelvis.

Det handlar också om transporter till och från gården.

– Vi anger för åkarna att vi önskar att transporterna sker med förnyelsebara bränslen när vi gör våra spannmåsaffärer. Det är dock inte alltid enkelt. Nyligen fick exempelvis en lastbil vända då han hade vanlig diesel i tanken.

Det svenska jordbrukets användning av fossila bränslen till transporter, bearbetning, torkning och uppvärmning beräknas varje år ge upphov till cirka en miljon ton koldioxid.

Gårdarna i projektet är tre konventionella växtodlingsgårdar. Att minimera klimatpåverkan, koldioxid, är målet – men också att utveckla affärsmöjligheter och göra besparingar med avseende på energieffektivisering.

En stor del i projektet är att ta fram information.

– Ja, jag tror att om man har information så tar man andra beslut. Ta det här med handelsgödsel. Det släpps ut mycket koldioxid när den tillverkas. Men skillnaden är förmodligen stor mellan olika fabriker. Där saknas ju nästan helt information för den som ska köpa gödsel.

– Vi undersöker också möjligheten att använda närproducerad biogödsel från biogasproduktion. Vad skulle den innebära för koldoixodiutsläppen?

Projektet har också delvis att kämpa mot skatteregler.

– Ja, vi har ju ett system för återföring av skatten på fossilt bränsle till jordbruket. RME har redan från början en skatterabatt. Det gör att vi får mindre skatteåterföring. Det innebär en lite högre slutnota, även om RME är jämförbar med vanlig fossildiesel i inköpspris.

– Mycket av det vi gjort har varit förhållandevis enkla åtgärder. För olika beräkningar och sådant har vi fått hjälp av JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) och Linköpings universitet.

– Mycket handlar om att förbereda sig och göra rätt från början. Flertalet moderna fordon går bra på RME. Men bränslet löser gärna upp gamla avlagringar. Man bör börja med att se över slangar och byta bränslefilter. Initialt kan man behöva byta bränslefilter ofta. Att göra ren gårdscisternen innan man häller i RME är också bra. Risken finns annars att avlagringar släpper och hamnar i filtret på maskinerna.

Ett annat problem är fordonstillverkarnas syn på RME.

– Att köra traktorer på RME går bra. Vi har inte haft några problem. Men det kan bli problem med garantier och liknande. Flertalet tillverkare ger inte garantier för mer än en liten inblandning av RME.

Det finns några tillverkare som ger garantier även med 100 procent RME.

– Buss- och lastbilstillverkarna har gått före. Flertalet bussar exempelvis, körs ju numera fossilfritt, många på RME.

Projektet ”Fossilfrit Lantbruk” har Agroöst som projektägare. Men JTI, universitetet i Linköping samt energikontoret i Östergötland är inblandade.

– Projektet kommer att slutföras hösten 2014, men arbetet på gårdarna kommer givetvis att fortsätta. En viktig del blir information. Alla fakta, tips och liknande kommer att sammanställas i en skrift för att fler ska kunna följa våra exempel. Det kommer också att bli ett webbverktyg där man kan lägga in sina gårdsdata och sammanställa sin klimatpåverkan. Det finns mycket att vinna på det här, dessutom är det roligt menar Karin Varverud.

 

 

Annons: