Gammalt och nytt möts när stocken mäts

Textstorlek:

Få saker är så avgörande och viktiga för skogsbruket som virkesmätningen. Föreningen VMF Qbera mäter 42-43 miljoner kubikmeter skogsråvara årligen.

– Det kommer hit 70 timmerbilar per dygn. Av dessa stockmäts ungefär 60-70 procent, resten travmäts, berättar Gunnar Tillman, virkesmätare vid mätstationen på Moelvens sågverk i Valåsen, Karlskoga.

Annons:

Stockmätning innebär att varje stock passerar en mätram där laser automatiskt mäter stockens volym.

– Min uppgift handlar dels om att dela på gran och tall, dels på att dela in i klasser. På tall finns fyra klasser, på gran två.

Mätaren håller också koll på eventuell röta, blånad, dubbskador från avverkningen.

– Vi klassar också bark, snö och is. Det blir olika avdrag om det är mycket is eller olika tjock bark på stocken.

Stockmätningen sker i bekväm miljö. Virkesmätaren tittar genom ett fönster och på bildskärmar. Han har också speglar till hjälp för att exempelvis se årsringar och röta i stockens bortre ände. Med en mängd knappar och spakar styr han mätningen och klassningen.

– Vi sitter vid stockmätningen en timme i taget. Korta pass gör att skärpan blir bättre. Det går mycket fort. 8 000 stockar passerar dagligen stockmätningen vid Valåsen.

Mellan varven har mätarna andra uppgifter. Bland annat travmätningen

– Det virke som travmäts ingår alltid i större affärer, mellan stora bolag. I dag har exempelvis ett bolag levererat 15 timmerbilar. Det är då frågan om travmätning, berättar Jan Nilsson, områdeschef.

Travmätning är gammaldags, traditionell mätning på bilen, med långa mätstickor. Volymen mäts. Enligt tabeller räknas sedan utrymmet mellan stockarna av genom en  slags kvalificerad uppskattning.

– Nackdelen är att vi inte kan se om det ligger en krokig eller rötskadad stock mitt inne lasset, eller hur dubbskadorna ser ut.

Travmätning är den helt dominerande metoden vid pappersbruk, eftersom man där har lägre krav på kvalitetsklassning.

Få verksamheter är så omgivna av kontroller som virkesmätning.

– Mycket handlar om virkesmätarens känsla, öga för det han gör. Men för att vara säkra på att han gör sitt jobb bra har vi andra kontroller, stickprov.

– Vid stockmätningen ska var tusende stock kontrollmätas. De tas ut slumpvis, märks och hamnar i ett särskilt fack vid virkessorteringen, där de kontrollmäts en och en.

Vid travmätningen tas slumpvis hela travar ut för kontrollmätning. Då lastas de helt enkelt in i stockmätningen. Travarna ligger sedan till grund för kvalitetsklassning av hela kollektivet.

– Vid pappersbruken finns ju ingen stockmätning. Därför har vi en mobil automatisk stockmätstation som åker runt och kontrollmäter massaveden, berättar Jan.

Inför varje skift kalibreras stockmätningen med en provkropp.

– Vi är kontrollerade och ackrediterade av Swedac. Våra datorer handhas av SDC, Skogsbrukets Datacentral, och styrs av virkesmätningslagen.

Före oss är timmerbilsåkaren skogsägarens eller skogsbolagets ombud. När bilen kommer hit gör föraren en anmälan om vad han har. Det är dels för att skogsbolagen ska hålla koll på att virket kommit fram, dels för att sågverket ska veta ungefär hur mycket som finns i lager. Så fort vi mätt kan skogsägaren och bilföraren få betalt.

Det finns tre virkesmätarföreningar i Sverige. VMF Syd, VMF Norr och VMF Qbera. VMF Qbera har säte i Falun och är indelat i mätområde norr, mätområde mitt, mätområde öst och mätområde väst, där Jan Nilsson är chef. Cirka 330 personer arbetar på VMF-Qbera.

– Vår förening, liksom de övriga virkesmätarföreningarna i landet, ägs av både säljande och köpande parter. Alla som levererar eller köper virke är delägare i sin virkesmätarförening. Vi är på det sättet helt opartiska. Vi styrs inte av kronor och ören, det är affärsparternas ansvar. Vårt ansvar är att hålla koll på volym och kvalitet, inget annat, avslutar Jan Nilsson.

Henrik Östensson

Fotnot: Dubbskador är mönster efter rullarna på skogsmaskinens skördaraggregat. Är de för djupa blir det skador på virket.

Liten extraruta.

Virkesmätningen styrs av virkesmätningslagen. Lagen är gammal och innefattar i dag sågtimmer och massaved. Det innebär att virkesmätarföreningarna mäter allt virke och all massaved som handlas. De mäter också en hel del energisortiment, även om det i dag inte innefattas av lagen.

Där är dock en översyn på gång. Med all säkerhet kommer också biobränslesortimenten att omfattas av lagen i framtiden.

 

Annons: