Oklart kring nya körkortskrav för traktortåg

C-kort gäller vid framförande av traktortåg. Men som jordbrukare får man fortsätta ungefär som tidigare.
Textstorlek:

En lagändring gör att bönder kan tvingas ta lastbilskörkort för att framföra traktortåg. Regelverket innehåller dock många oklarheter och hos polisen tror man att det kan blir svårt att bevisa eventuella brott.

Annons:

Ny lagstiftning från första juni gör att den som utför ”yrkesmässiga godstransporter” med traktortåg måste har lastbilsbehörighet, så kallat c-körkort. Transportstyrelsens tolkning av ”yrkesmässiga transporter” innefattar transporter som utförs mot betalning. Med andra ord går det fortsatt bra att framföra traktortåg med traktorkort eller körkort för personbil för gårdens egen verksamhet. Däremot omfattas alla lantbrukare som har sidoverksamheter som till exempel entreprenadarbeten eller uppdragskörningar av den nya lagstiftningen.

–  När man kör till kvarnen eller hämtar grejer till gården har det ingen effekt alls, säger Andreas Heimbrandt på LRF som utrett frågan tillsammans med Transportstyrelsen.

De som ingår i maskinringar eller utför farmartjänster och därigenom framför traktortåg tvingas däremot skaffa lastbilskort, eftersom det räknas som en yrkesmässig transport.

Hur du huvudsakligen använder maskinerna, vilket till exempel styr fordonsskatteklass, påverkar inte de nya reglerna. Det räcker med att utföra en enda transport mot betalning för att lastbilskort ska krävas. Däremot gäller samma undantag som funnits med i lagstiftningen sedan tidigare, vilket innebär att bland annat snö- och halkbekämpning är undantaget de nya kraven.

Det finns också en stor gråzon som inte kommer att krympa förrän det finns rättsfall som blir vägledande. Ett sådant exempel kan vara en lantbrukare som hyr ut en maskin och samtidigt transporterar maskinen till kunden. Om lantbrukaren tar betalt för själva transporten måste han ha lastbilskörkort, medan om han räknar in transporten i hyreskostnaden och inte tar betalt för själva transporten kan det räcka med traktorkort.

–  Det kan ju vara så att det är smart att inte ta betalt för själva transporten, men någon behöver lagföras för att man ska kunna få klarhet i vad som gäller.

Ett annat oklart exempel är den lantbrukare som till exempel hämtar gödsel från gårdar som saknar spridningsareal. Om lantbrukaren tar betalt för att ta hand om det i stället för själva transporten kan det vara så att den nya lagstiftningen kringgås. Risken med den här typen av ”kreativ fakturering” är att det ännu inte är helt klart var gränserna går och om utredningen sedermera visar att transporten ska anses vara ”yrkesmässig” riskerar föraren att bli dömd för brott.

– Om du inte har rätt behörighet för den transport du kör gäller oftast inte försäkringar heller, konstaterar Andreas Heimbrandt.

För den som undviker att bli inblandad i någon form av tillbud är dock risken att åka fast relativt liten, i alla fall om personen inte erkänner omständigheterna för transporten själv.

–  Det är ju väldigt svårt för en polis som stoppat ett traktortåg i en kontroll att avgöra om föraren får betalt för transporten eller varifrån det som transporteras kommer, säger Anders Arvidsson vid Rikspolisstyrelsen.

Med andra ord blir bevisläget minst sagt kärvt om föraren uppger att det är en transport som ingår i lantbrukets verksamhet. För att ett sådant mål ska leda till fällande dom i domstol krävs sannolikt bevisning i form av fakturor från transportörens bokföring, där det framgår att betalning för transporten skett, eller omfattande spaning från polisens sida. Att polisen skulle genomföra en husrannsakan och gå igenom bokföring eller lägga spaningsresurser för att bevisa olovlig körning, vars påföljd är böter, är minst sagt osannolikt om ingen olycka har inträffat.

–  Vi tvingas alltid prioritera våra resurser och den typen av insatser står då inte riktigt i paritet med det begångna brottet. Om det har skett en olycka kan det däremot vara en fråga om ett grövre brott.

Huruvida någon lantbrukare ännu har bötfällts, tre månader efter att lagändringen trädde i kraft, är svårt att få fram ur polisens register. Varken Anders Arvidsson på Rikspolisstyrelsen eller Andreas Heimbrandt på LRF känner dock till något fall.

Freddie Rinderud

Annons: