Silon i Fjärdhundra har sitt på det torra

När Lantmännens silo i Fjärdhundra plockades upp ur Blåljus-malpåsen blev invägningen så bra att man bestämde sig för att fortsätta använda anläggningen.
Textstorlek:

Efter sju år i malpåse valde Lantmännen Lantbruk att öppna siloanläggningen i Fjärdhundra igen. En skördesäsong och 10 000 ton spannmål senare står det klart att anläggningen blir permanent.

Annons:

 

Efter sju år i malpåse valde Lantmännen Lantbruk att öppna siloanläggningen i Fjärdhundra igen. En skördesäsong och 10 000 ton spannmål senare står det klart att anläggningen blir permanent.

Skördesäsongen 2013 närmar sig sitt slut och på Lantmännens nyöppnade siloanläggning i Fjärdhundra konstaterar Torsten Westerlund att närmare 10 000 ton spannmål har mellanlagrats i anläggningens fickor.

Vi har beslutat att hålla silon öppen till mitten av oktober, nu är det mest sporadiska lass med vårvete och oljeväxter som kommer in.

Silon i Fjärdhundra var en av flera anläggningar runt om i Sverige som stängdes i och med kostnadseffektiviseringsprojektet ”Blåljus” 2006. Större lagringskapacitet på gårdsnivå och effektivare direkthämtning skulle ge mer pengar till spannmålsbonden och bättre konkurrensvillkor på den internationella marknaden.

Men sju år senare konstaterades att direkthämtningen vid gårdarna inte hunnits med i den utsträckning som behövts tidigare säsonger och tre mottagningsstationer, däribland Fjärdhundra öppnades åter.

-Leverantörerna från närområdet är naturligtvis nöjda med att vi öppnat igen. De har ju tidigare fått åka till anläggningarna i Sala, Västerås eller Uppsala, berättar Torsten Westerlund.

Under skördetoppen 26-27 augusti tog anläggningen i Fjärdhundra emot 1700 ton spannmål per dygn och redan då hade man nått över invägningsprognosen.

Det har gått bra, mycket tack vare den extremt torra väderleken som ger en rimlig vattenhalt och därmed också lätthanterlig spannmål, konstaterar Torsten Westerlund.

Och tur är väl det. För att starta upp en anläggning som stått still i många år kräver sina insatser.

Vi har fått bygga om en del och haft flera besiktningar som exempelvis brandskydd och arbetsmiljö. Nu återstår underhåll och städning så att vi är beredda till nästa år, säger Torsten Westerlund.

Cecilia Jinert Johansson, produktionschef hos Lantmännen Lantbruk är mycket nöjd med det preliminära resultatet för anläggningen i Fjärdhundra.

Vi utvärderar alla anläggningar och just Fjärdhundra har gått otroligt bra. Med tanke på utbyggnaden av Västeråsanläggningen är silon i Fjärdhundra viktig även i framtiden.

Just nu pågår en utredning om huruvida silon kan nyttjas mer än som den mottagningsstation den är idag.

– Kanske kan såväl torkning som rensning bli aktuellt för anläggningen, avslutar Cecilia Jinert Johansson

 

Annons: