Skogen växer så det knakar

Det växer rejält i skogen enligt sista riks-skogstaxeringen
Textstorlek:

Tycker du att du ser mycket skog omkring dig? Inte så konstigt, Sverige består till 70 procent av skog. Den växer dessutom bra. Enligt Riksskogstaxeringens senaste rapport växer det stående virkesförrådet. Det står över 3 miljarder kubikmeter skogsråvara där ute.

Annons:

Farhågorna, kanske speciellt från miljörörelsen, om att vi avverkar för mycket skog och att avskogning hotar, känns kanske inte så relevanta när man läser riksskogstaxeringens senaste statistik.

Det finns nämligen mer skog i Sverige än någonsin. Det stående virkesförrådet är också större än någonsin, åtminstone så länge man haft möjlighet att mäta.

Ungefär 70 procent av Sveriges totala landareal täcks av skog, totalt 28 miljoner hektar. Av dessa är 23 produktiv skogsmark. 0,8 miljoner hektar av den produktiva skogsmarken finns i nationalparker och reservat.

Riksskogstaxeringen är en del Av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Metoderna är komplicerade och taxeringen brukar anses vara mycket noggrann.

Man räknar på cirka 3,3 miljarder skogskubikmeter i stående virkesförråd.

De svåra stormarna, Gudrun och Per, fick tillväxten att tillfälligt bromsa upp. Men nu är effekterna efter dessa borta.

Riksksogstaxeringen sker i samarbete med något som heter Marktaxeringen och ingår i Sveriges officiella statistik. Taxeringen syftar till att helt enkelt hålla koll på den naturresurs skogen utgör, inte minst ur ett samhällshushållninsperspektiv.

Taxeringen har funnits i 90 år.

I året statstik betonar man vikten av korrekt statistik och taxering i den tämligen heta debatt som pågått de senaste åren om skogsbruk, skogsavverkning och miljöaspekter.

I taxeringen vägs också ägande, skogens åldersmässiga sammansättning, trädslag och en mängd andra faktorer in. Nytt för i år är också att man taxerat, värderat omfattningen av viltskador på skogen.

Årlig tillväxt i Sveriges skogar är cirka 125 miljoner kubikmeter. Den totala avgången, alltså den totala mängd skog som försvinner per år är cirka 95 miljoner kubikmeter, av det utgör den totala avverkningen något mindre, cirka 90 miljoner kubikmeter. Av dessa står slutavverkningar för knappt 50 miljoner kubikmeter. Virkesförrådet ökar alltså med mer än 20 miljoner kubikmeter årligen i nuvarande takt. Tillväxttakten har ökat.

I det stående virkesförrådet utgör inte oväntat gran och tall basen. Gran toppar med cirka 1,3 miljarder kubikmeter, tall något mindre, kanske 1,25 miljarder.

I Götaland är andelen tallar som skadats av älgbetning 17 procent, i Svealand 13 procent. I Södra Norrland är siffran 11 procent längre norrut, under 10 procent.

Annons: