Fröodling på hög nivå

Textstorlek:

Just nu pågår skörden av tallkottar för fullt runt om i Sverige. Kottplantagerna ligger ofta lite avskilt från annan tallskog, gärna i slättområden. Vi besökte Svenska Skogsplantors kottplantage mitt under årets plockning utanför Örebro, vid Mosjö gamla prästgård.

Annons:

Sju korglyftar i en tallplantering samtidigt ger ett surrealistiskt intryck, lite som en invasion av rymdrobotar.

Det är personal från Svenska Skogsplantors plantskola i Hallsberg som tillfälligt lånats ut till företagets frödivision, som ligger i småländska Lagan. Svenska Skogsplantor har 100 tallplantager utspridda från Målilla till Piteå, totalt 11 000 hektar.

– Vi är sju personer som jobbar heltid med att ta fram skogsfrö. Jag brukar tituleras fröchef, säger Finnvid Prescher.

Plockningen sker i oktober och november, då tallkottarna är mogna. För en lekman ser de rätt omogna ut, men det är förutsättningen för att fröet ska hänga med ut ur planteringen.

– Vi köpte marken här 1982, då planteringen började anläggas. Den är på cirka 13 hektar. Träden börjar ge kottar efter ungefär 15 år.

Planteringen sköts genom att gräset klipps och att träden beskärs vart tredje-fjärde år.

– Träden beskärs maskinellt med ett aggregat på en hjullastare. Det gör man dels för att tallarna inte ska bli för höga och yviga, dels för att stressa träden lite. Då blir nämligen skörden högre.

På de 13 hektaren finns bara 30 enskilda trädindivider, alla andra träd är klonade, ympade, från dessa – allt för att fröet ska bli så jämt som möjligt. Planteringen är också inhägnad.

– Det är ju framför allt viktigt de första åren, för att skydda mot älgskador.

Kottarna körs till anläggningen i Lagan där de utsätts för något som på fackspråk kallas klängning.

– Utrycket kommer från tyskans klängen, klangen, och har har att göra med det nästan klingande ljud som uppstår när en kotte öppnar sig.

Processen går ut på att kottarna hettas upp till 52 grader samtidigt som luften avfuktas. Då ”klingar” de. När temperaturbehandlingen är gjord roteras kottarna i en trumma där fröet trillar ur.

– Kottår ser lite olika ut. Men vi räknar med att det i medeltal ger åtta kilo tallfrö per hektar. Det går 150 000 frön per kilo.

Fröet genomgår ingen vidare behandling efter ”klängningen” utan skickas ut till plantskolorna där de så småningom blir tallplantor.

Sju personer jobbar heltid med fröhanteringen på Svenska Skogsplantor.

– Tre av dem jobbar heltid med att sköta planteringarna runt om i landet. Men till skötsel och plockning tar vi sedan in entreprenörer och säsongsanställda.

 

Annons: