Radiostyrd röjare

Textstorlek:

Enligt konstruktören Johan Dagman ska den lilla fjärrstyrda maskinen eBeaver utgöra ett bra komplement i exempelvis ett lag röjsågare. Men den passar lika bra till dikeskanten.

Annons:

Att röja i skogen maskinellt har så här långt inte varit särskilt framgångsrikt. Det har tagits fram ett flertal maskiner, men en vältränad person med röjsåg är fortfarande den dominerande metoden att röja i skogen.

Men frågan är om inte Karlsborgsföretaget eBeaver är på rätt spår. De har utrustat sin redskapsbärare med ett finskt röjhuvud som påminner om en liten slåtterbalk.

– Det är inte så att det här ska ersätta röjsågen, tvärtom. Vi ser det här som ett komplement i exempelvis ett röjarlag, menar Johan Dagman, konstruktör.

Tanken är att maskinen ska röja stråkröjning i framför allt riktigt täta röjningsbestånd.

– Ja, det är inte så ovanligt med 30 000-40 000 stammar per hektar. Där blir röjsågen dyr. Med den här maskinen röjer man där stråk öppnar upp, medan en gubbe med röjsåg friställer stammar mellan stråken.

– Tanken är då att man ska kunna ha en rotation mellan arbetsuppgifterna. Man kör den här några timmar och tar sedan röjsågen några timmar – allt för att minska det belastande arbetet med röjsågen, som sliter hårt på kroppen.

– Jag tror att röjsågen alltid kommer att ha en plats i skogsbruket. Snabbheten i urvalet av stammar går inte att ersätta, men det här är ett bra komplement.

Röjaggregatet sitter på en rotator och kan vinklas i alla möjliga ställningar för att man ska kunna röja i diken, eller högröja efter vägar.

EBeavern visades på Skogs-Elmia 2010, som redskapsbärare. I standardsutförande är den försedd med en lunningsgrip i ena änden och ett klipphuvud. Maskinen körs via radiostyrning. Man går alltså bredvid den arbetande maskinen. Styrningen är försedd med sensorer så att allt stannar om man skulle släppa taget om kontrollen, eller trilla omkull. Kranen arbetar utan stödben eftersom maskinen är så pass tung och har låg tyngdpunkt. Motorn kommer från Kubota. Den reglerbara pumpen har en kapacitet på 98 minutliter.

Ett av de tillbehör som finns till maskinen är en gripskopa, för dikesrensning. Den lilla maskinen lämpar sig bäst att jobba med inne i skogen, med små, tillfartsdiken. Begränsningen ligger i kranen, som är 3,50. Maskinen kostar cirka 845 000 med röjningsaggregat.

Annons: