Stolpar kan ge mer betalt

Textstorlek:

Har du rejäla tallar i skogen, kanske i en gammal skärmställning? Kanske passar de för att bli stolpar? Bra fart i byggandet av kraftledningar, inte minst i Norge, gör efterfrågan god, menar Hans Hedberg på företaget Rundvirke Skog.

Annons:

Mycket i skogsindustrin handlar om volym. Men det finns aktörer som betalar bra för kvalité  använder olika specialsortiment.

Företaget Rundvirke Skog har exempelvis bra avsättning för stolpar nu.

– Ja, efterfrågan på stolpar för el- och telenät är stor. Just nu kanske vi säljer allra bäst i Norge. Vi vet dessutom att norrmännens motsvarighet till Svenska kraftnät planerar många miljarder i investeringar i det norska elnätet. Framtiden ser helt enkelt ljus ut, berättar Hans Hedberg, virkesköpare.

Stolparna tillverkas vid impregneringsverk i Kälarne i Jämtland och Ludvika. I Svea Jord & Skogs område går stolparna till Ludvika.

– Som det ser ut just nu kan vi inte försörja efterfrågan med inhemskt virke. Vi köper en hel del Douglasgran från Tyskland. Men svensk tall är att föredra. Många köpare föredrar furustolpar.

Det är gamla tallar av god kvalité som behövs.

– Det är framför allt längden, men givetvis också rakheten vi betalar för. Ju längre stolpe man kan få ut ur trädet, desto bättre betalt. Det är de allra längsta träden som är svårast att få tag i.

Stockens minimilängd är tio meter.

– Rotdiameter ger sig ofta själv när vi talar om träd av den här kalibern. Vi svarvar av rotänden i alla fall. Däremot får inte toppen vara för smal, minimum 200 millimeter.

Exempel: För en sexton meter lång stolpe, som har en diameter på minst 365 millimeter 1,5 meter över marken betalas i dagsläget 700 kronor per kubik. Om det finns riktigt långa träd som kan ge en stock på 19-22 meter kan man få 1 250 kronor per kubikmeter.

Stolparna synas ut och märks för hand och avverkas med en vanlig skördare. Deras längd kan göra det lite knepigt att skota.

– Ofta lägger föraren några stolpar med rotändan på skotaren. Han får sedan köra och hålla i med gripen medan de släpar bakom. Är det en riktigt stor stolpe kan föraren behöva flytta den en bit i taget framåt med kranen.

Företaget köper flera sorters specialsortiment, bland annat också granar som blir pålar vid exempelvis vägbyggen. Där är dock transportavståndet begränsat.

Rundvirke Skog samarbetar med flera skogsaktörer, bland annat Sydved och Mellanskog i Svea Jord & Skogs område.

 

Hans Hedberg arbetar som inköpare och stolputsynare på Rundvirke Skog.

Annons: