Nytt stall fick festlig invigning

Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge samt samt Gustav Hemming, Skärgårdsstiftelsens ordförande fick ståndsmässig skjuts fram till det nya stallet vid Stegsholms gård.
Textstorlek:

Nyligen invigdes en ny kall lösdrift hos familjen Borg på gården Stegsholm, Gålö, några mil utanför Stockholm. Familjen Borg arrenderar gården av Skärgårdsstiftelsen. Det finns 40 mjölkande kor på gården och det nya stallet ska inhysa rekrytering och en del betesdjur, stutar.

Annons:

– i arrendet ingår 95 hektar betesmark, som är Natura 2000-klassad, berättar Anders Borg.

Just Natura 2000-klassningen och det faktum att det finns en tryggad genertionsväxling på gården har fått Naturvårdsverket att till allra största delen finansiera bygget, som kostat cirka fem miljoner. Man vill tyrgga levande jordbruk, med betande djur.

– Det är mycket bra. Som arrendator är det svårt att räkna hem en sådan här investering, på egen hand, fortsätter Borg.

Invigningen skedde under festliga former, med ärtsoppa, punsch och tal. Invigningstalar var kommunalrådet i Haninge, Martina Mossberg, samt Gustav Hemming, ordförande för Skärgårdsstiftelsen. De anlände ståndsmässigt i hästvagn dragen av sexspann.

Mer kommer i Svea Jord & Skog nummer 1

Annons: