Hos TK:s slaktas trotjänaren och får evigt liv

Textstorlek:

Bilskrotar finns det gott om. Men traktorskrotar duggar inte lika tätt. Vi har besökt en av de största i landet. TK traktordelar i Linghem utanför Linköping, med hela världen som marknad.
För Roger Hjärtström och hans kollegor handlar jobbet faktiskt delvis om att vara fjärrskådare.

Annons:

– När vi köper in en maskin, eller en traktor och vi förhandlar om priset måste vi fundera på vem som kommer att använda sådana maskiner i framtiden, om 10-20 år. Kommer de överhuvudtaget att användas? Kommer det att finnas en marknad för delar?

Att skrota traktorer och jordbruksmaskiner, och sedan lagerhålla delar, är nämligen ingen helt enkel kunskap.

– Vi kan absolut inte lagra in allt vi får in, det har vi inte plats för. Det gäller att sovra rätt. Gamla stordragare och delar till dem finns det exempelvis oftast för gott om. En stortraktor på kanske 200 hästkrafter har liksom inte riktigt någon slutanvändare. De jordbruk som behöver så stora maskiner köper nytt, den gamla traktorn är för komplicerad, otymplig och törstig för skogsägaren som kör ut i skogen på helgen, eller hästägaren, eller den som bara vill ha en hobbytraktor.

Gamla tröskor är samma sak. Du blir det allt mindre vanligt att man håller liv i gamla tröskor.

På gården vid TK:s står exempelvis en gammal BM S-950.

– Marknaden för delar till en sådan här är högst begränsad. Vi demonterar den av andra skäl. Många delar passar rakt av på BM 350 och BM:s lastmaskiner.

För så komplicerad är nämligen traktordemonterarens vardag att medan vissa maskiner försvinner i glömskan för evigt vägrar andra envist att gå ur tiden.

– Ja, BM:s lastmaskiner, baklastare, tillhör den kategorin. Det finns mängder med sådana i dagligt arbete, inte minst på jordbruk, trots att de slutade tillverkas mer än 30 år sedan. Det samma gäller BM:s traktorer och många andra mindre traktorer från 60- och 70-talet.

– Till dessa får vi in för lite traktorer att demontera, delarna blir för dyra. Därför har vi valt att ta fram diverse delar till exempelvis BM:s traktorer, och lastmaskiner. Styrspindlar, renoverade topplock, vattenpumpar, hydraulpumpar, nyslipade vevaxlar och lite av varje. Vi både gör nytt och fabriksrenoverar gamla delar till nyskick.

– Ett problem numera är att traktorer de senaste 20 åren blivit allt mindre standardiserade, med små serier. 70-talets jätterserier, med traktorer som tillverkades i tiotusentals exemplar, är borta.

TK:s traktordemontering startades av Tore Karlsson i slutet av 1950-talet. I dag är man tre delägare, Roger Hjärtström, Johan Vårdstedt och Jan Johansson.

– Även om vi har lite olika uppgifter i företaget jobbar vi aktivt med demontering och lagerhållning allihop. Vi är 18 stycken som jobbar här.

De senaste 15 åren har man breddat verksamheten och skrotar även entreprenadmaskiner.

– Ja, det var en nödvändig breddning. Jordbruken blir allt färre och större. Antalet maskiner i omlopp minskar successivt.

Mycket stor del av att demontera maskiner och fordon är lagerhållningen.

– Ja, vi lägger in allt i vårt datasystem efter hand. Svårigheten är sedan att via kundsamtal, kunna lista ut vad det är man behöver. Vi försöker, så långt det är möjligt, katalogisera in våra delar med original serienummer. Så att vi alltså har samma nummer på delen som i reservdelskatalogen till respektive märke, det underlättar.

Köper man en del, exempelvis en växellåda, eller en bakaxelklump, lämnas ofta den trasiga delen i retur.

– Ja. då kan vi ju demontera och sälja delar till någon annan. Det kan ju hända att man bara behöver byta ett drev, säger Roger och visar en gigantisk hög med slutdrev till BM 810.

– De här kanske kommer att gå på export.

Vad man lagrar in, hur mycket som demonteras och sparas, handlar om erfarenhet hos skrotarna.

– Man lär sig efter hand.

Ofta är det, precis som på bilskrotar, försäkringsärenden som kommer till TK:s.

– Brand är en vanlig orsak till att maskiner skrotas. Men olika trafikolyckor är vanligare än man tror. Att traktorerna går i 40 och ibland fortare, har gjort avåkningar, dikeskörningar, vanligare.

TK:s samarbetar  med maskinfirmorna och köper in inbyten som maskinfirmorna kanske tycker är för dåliga, eller för gamla för att hålla på med.

– Mycket demonteras, men beroende på skick har vi också en annan marknad. Vi säljer en hel del traktorer, men mycket sällan i Sverige. Det mesta går på export. Gamla BM-traktorer, i varierande skick, 650, 700, 810, 814 och 2654, med flera, är eftertraktande i Nordafrika och Sydafrika. Vi exporterade mycket dit när traktorerna var nya. Gamla Fordar, från Ford 5000 och framåt går ofta på export till Thailand. Gamla lastmaskiner går att sälja i Sydamerika.

– Vi tömmer dem då på alla vätskor, tar av hjulen och stuvar dem i container. Just nu begränsas exporten, precis som för alla andra, av den starka kronkursen.

– Förr var det här en lokal, regional demontering. Internet har öppnat upp marknaden. Vi har i dag hela Sverige som arbetsområde. Vi har en egen transportör, Mats Damberg, som kör land och rike runt. Vi samverkar med andra maskinföretag för att samordna. Mats kan exempelvis ha med sig en ny lastmaskin till Norrland och tre gamla med hem.

Annons: