Vad har de andra att erbjuda?

Textstorlek:
Annons:

Bland bönder finns en hel del diskussion om landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Vad har han åstadkommit? Varför sjunker gårdsstödet? Varför blev det mindre pengar till landsbygdsprogrammet? Varför har Sverige fortfarande regler för djurskydd som kostar så mycket att vår produktion slås ut? Vad blev det av ”Matlandet?”

Helt klart är nog att ministern inte har lyckats på alla om- råden. Men han har nog heller inte någon särskilt lätt upp- gift. Han representerar ett av de minsta partierna i riksdagen. I EU representerar han ett av de allra minsta länderna.

Det är lätt att vara kritisk, samtidigt är det kanske bra att fundera lite på alternativen.

Vad händer om det blir regeringsskifte? Vilka alternativ står till buds?

Vem som kommer att regera ihop med vem, vilka partier som kommer att besätta vilka poster i en regering efter valet står, oavsett vad opinionsinstituten säger, fortfarande skrivet i stjärnorna.

Om man börjar med riksdagens största parti, Social- demokraterna, så finns både klara besked och mindre klara. S vill exempelvis införa en kilometerskatt på alla lastbils- transporter. Denna kommer rejält att fördyra och påverka all verksamhet på landsbygden. Hårdast slår kanske skatten mot skogsindustrin, men även jordbruk och djurhållning kommer att drabbas. Vi är beroende av lastbilstransporter, på alla områden.

Man vill också ha rejält höjda avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. På djurskyddsområdet lär knap- past kraven bli lägre. Man vill också återställa arbetsgivaravgiften för ungdomar till 100 procent. Regeringen har ju sänkt den med 50 procent.

När det gäller rovdjursfrågan talar Socialdemokraterna om långsiktig förvaltning och att de som lever och verkar i vargområdena måste kunna göra det. Samtidigt stöttade man inte regeringens rovdjursproposition i riksdagen.

Miljöpartiet då? Ja, här är det ekologiskt som gäller. ”Framtidens jordbruk är ekologiskt!” utropar man i parti- programmet. Än mer forskningspengar till ekologiskt jord- bruk. Högre avgifter på energi, fossila bränslen, bekämpningsmedel och handelsgödsel. Man ska verka för mindre köttkonsumtion och mindre köttproduktion.

På skogsområdet gäller följande paroller: Färre kalhyggen, rädda fler nyckelbiotoper, ge miljöorganisationer rätten att överklaga alla avverkningar, inför samrådskrav inför alla avverkningar, inför påföljder för dem som bryter mot avverkningsregler.

När det gäller rovdjursfrågan är det stopp för alla jakt som gäller för Miljöpartiet. Vargstammen behöver bli betyd- ligt större. Man vill stoppa även skyddsjakt. Man har klart och tydligt sagt att alliansens rovdjurspolitik ska rivas upp. Man kommer inte att samarbeta med ett parti som inte gör det.

På EU-området skulle det förvåna åtminstone mig om representanter för en röd-grön regering skulle lyckats för- handla sig till ett fördelaktigare läge för de gröna näringarna och landsbygden än nuvarande regering. Ett troligt scenario är att man kommer att lägga mycket förhandlingskrut på miljöområdet.

Annons: