Allt fler tar chansen att bli säker med sågen

Lars-Åke Letskog, Mellanskog, lär ut säker motorsågning
Textstorlek:

52 704 motorsågs- och röjsågskörkort har redan utfärdats. Ändå finns det flera motorsågsanvändare som borde ta körkort för sin egen säkerhets skull. Nu gör bland andra Mellanskog en ny drive för att få fler att ta kortet. Vi var med på en praktisk motorsågsutbildning i Nalavi i västra Närke.

Annons:

52 704 motorsågs- och röjsågskörkort har redan utfärdats. Ändå finns det flera motorsågsanvändare som borde ta körkort för sin egen säkerhets skull. Nu gör bland andra Mellanskog en ny drive för att få fler att ta kortet. Vi var med på en praktisk motorsågsutbildning i Nalavi i västra Närke.

Som en förfärlig påminnelse om hur oerhört viktig säkerheten i motorsågsarbetet är, kom nyheten i mars om att ytterligare en man, i 70-årsåldern, avlidit i en olycka i samband med trädfällning utanför Askersund.

– Vi vill med nya träffar i det vi kallar ”Säker skog” locka fler till att ta motorsågskörkortet. Ska man såga med motorsåg eller arbeta i skogen ska man ha körkortet, både för att följa lagen och för sin egen säkerhets skull, menar Lars-Åke Letskog, inspektor på Mellanskog och kursledare för kvällen. Egentligen krävs körkortet redan i lagen, men det finns dispens.

– Dispensen för att såga utan motorsågskörkort går ut i januari 2015. Regelverket är lite luddigt. Därför sade man först att det var tillåtet för familjemedlemmar att använda motorsågar på en skogsägares fastighet utan motorsågskörkort. Den inställningern ändrades efter hand. Från och med i fjol får bara folk bosatta på fastigheten såga utan körkort, dessutom bara om man arbetar ensam. Sågar man i sällskap med flera arbetskamrater måste man ha motorsågskörkort.

Undantaget är inte bra, menar Letskog.

– Nej, det är att uppmana, kanske speciellt äldre skogsägare, till att arbeta ensamma och därmed slippa ta körkortet. Lösningen är att ta kortet, för sin egen skull. Det finns studiecirklar överallt. Vi vill undvika olyckor helt och hållet.

Motorsågskörkortet finns i olika nivåer beroende på vad man ska arbeta med. Hur lång tid studiecirklarna pågår beror på vem som ordnar dem.

Man gör först, efter egen instudering, ett teoriprov. Efter ett första praktiskt prov, som består av sex moment, har man klarat Motorsågskörkort Nivå A. Den ska alla som överhuvudtaget ska såga, med vedhuggning, byggen, och så vidare, uppnå. Nästa steg, Nivå B, kallas grundläggande trädfällning och är anpassad för bland annat skogsägare och andra som fäller träd. Sedan kan man bygga på ända upp till Nivå F, som mest tas av folk som arbetar i räddningstjänst.

– Vi kör åtta kvällar. Men då tar deltagarna både nivå A och B, vilket vi rekommenderar alla skogsägare. Egentligen ska man ta färdigt Nivå A först. Men vi blandar utbildningarna. Vid det åttonde kristillfället sågar man först för A-nivån. Klarar man det går man vidare till B-nivån vid samma tillfälle.

Kvällens pass i Nalavi är praktiskt. Det handlar om träning inför det första motorsågsprovet, Nivå A. Hur startar man på ett säkert sätt? Hur går man med sågen? Utrustning, handskar, visir och så vidare.

– Vi ska också kapa trissor ur liggande stockar och göra ett så kallat instick med sågen på ett säkert sätt, säger Lars-Åke och börjar demonstrationen genom att gå igenom de församlades utrustning. Snart knattrar sågarna igång och deltagarna angriper Anders Wernerssons vedhög.

Henrik Östensson

Annons: