Bävern dränker Rolfs skog

Rolf Hagström vid en av de dammar som bävern byggt i hans skog.
Textstorlek:

Det har blivit allt vanligare med bäver i Sverige. Den lille flititge byggaren kan tyckas förhållandevis oföraglig, men om en bäverfamilj bestämmer sig för att dämma upp ett vattendrag för att sätta bo kan landskapet bli helt förändrat. Inte minst skogen kan ta skada. Vi följde med skogsägaren Rolf Hagström, Pålsboda, ut till skogen och bäverdammarna.

Annons:

– Jag har försökt riva och göra hål i dammen för att få dem att försvinna. Så här långt har det varit helt fruktlöst. Bävern täpper snabbt till läckorna och lagar dammen, berättar Rolf.

På Rolfs mark finns sedan två år bävrar etablerade. De har dämt upp en mindre bäck. Effekten i skogen har blivit dramatisk. Längs en sträcka på kanske 400-500 meter finns fem fördämningar. Den största dammen är kanske 200 meter lång och drygt 100 meter bred.

– I sluttampen blir det väl en fråga om vem av oss som är uthålligast, bävern eller jag.

– Det har ju alltid varit en bäck här och lite sankt. Så något större ekonomiskt problem utgör inte dammen än, menar Rolf.

Men granplantorna i den närliggande granplanteringen har börjat gulna betänkligt i takt med att jorden blir allt mer sank på grund av fördämningen. Att vattnet stiger kommer också att göra skogen i anslutning till området svårare att bruka. Speciellt under vintrar med dålig tjäle.

– Så det är klart att det här inte är bra, säger Rolf och pekar ut över den stora vattenspegeln.

Ett tiotal stora alar står under vattnet och ser ut att må bra. Men några rejäla granar och björkar har dukat under.

– På lite sikt kommer det givetvis att påverka avrinningen i hela området.

Bävrarna verkar föredra björk och asp, medan barrträden och alarna står kvar i vattnet. Runt fördämningara och längs bäcken ser man tydliga spår där bävern avverkat,i syfte att både skaffa föda och material till dammarna.

– Visst är det fascinerande att se deras konstfärdighet. De har en otrolig förmåga att kila fast pinnar mellan träd och sedan bygga på med mer pinnar, ris och lera för att till sist få en rätt stabil konstruktion. Och fort går det!

Landskapet är tämligen dramatiskt förändrat.

– Ja, det ser helt annorlunda ut. Bäcken har ju alltid funnits här. Vid den största dammen fanns en mindre vattenpegel där man förr tog is. Sommartid hände det att det torkade ut. Ingen risk nu. Jag skulle tro att vattenspegeln är 20 gånger större.

Just nu läcker dammarna på flera ställen. Rolf tror dock inte att det beror på att bävrarna skulle ha gett upp kampen mot honom och vårfloden.

– Nej, de släpper nog ut vatten för att reglera nu när det finns gott om vatten.

– Jag vet att djuren funnits i bäcken nedströms tidigare. När de blir fler är det väl naturligt att de helt enkelt utvidgar sitt område i samma vattendrag.

Bävern får jagas i Sverige, i vår tid är jakttiden mellan den 1 oktober ochden 10 maj. Man får riva bäverdammar mellan 1 maj och 31 augusti utan att söka tillstånd. Om man vill agera på andra tider måste man däremot söka särskilt tillstånd. En riven damm kan orsaka lidande och svält hos bäver om den sker vintertid.

De flesta vittnar om att det är svårt att vinna kampen mot bävrarna genom att riva deras dammar. De bygger gärnna upp igen om de bestämt sig för en plats.

Annons: