En riktig hårdröjare

Finska Seppis så kallade totalröjare.
Textstorlek:
Annons:

Totalröjning, eller hyggesfräsning, har blivit ett begrepp. En körning kan räcka för nyodling eller grundläggning av en skogsväg.

Maskinimportören Närlant i Örebro tar nu in det som de kallar en totalröjare från finska Seppi, M Starsoil.

Det rör sig om en särdeles tuff jordfärs med arbetstsdjup ner till 40 centimeter, ett chassi av hardox och en vals som massakrerar det mesta från ungskog via sly till stubbar och relativt stora stenar. Valsens tänder har slitlager av tungsten för att klara den rätt extrema påfrestning som en sådan här maskin utsätts för.

– Totalröjaren kommer väl till pass vid såväl återställning som beredning av marker, menar man från Närlant.

Vanlig användning av maskintypen är att förbereda för vägbyggen, nyodling eller till att återställa igenvuxna marker.

Driften av rotorn sker via dubbel kugghjulstransmission. Detta möjliggör ett lägre varvtal på rotorn, vilket i sin tur minskar effektbehovet och slitaget.

Arbetsbredderna är 175, 200, 225 och 250 centimeter. De som kör den här typen av maskiner brukar vittna om att det är traktorns effekt som sätter gräns för körhastigheten.

Maskinen kan förses med en hydraulisk fällbar packvals som också fungerar som ett slags mothåll, eller nedhållare

 

Annons: