Ryktet om honungsbinas död är kraftigt överdrivet

Textstorlek:

Ryktet om honungsbinas död är kraftigt överdrivet. Visst finns det problem men också alla förutsättningar att behålla de viktiga pollinerarna och samtidigt svensk honungsproduktion.
Det konstaterade landets bihälsokonsulent Preben Kristiansen när han mötte bitillsynspersonal från Dalarna, Gävleborg och Örebro.

Annons:

I landets massmedia utmålas ofta biodling och förekomsten av bin som starkt hotad av sjukdomar, kvalster och modernt jordbruk. Det är en falsk bild och verkligheten är istället att biodlingen står stark och till och med ökar i landet. Preben Kristiansen visa en annan bild när bitillsynspersonal hade sin vidareutbildning i Falun.

– Jag blir ganska trött på att den felaktiga bilden ständigt målas upp i jakten på kontroversiell nyhetsförmedling. Media ger en bild av att honungsbiet håller på att utrotas men istället är det så att exempelvis övervintringen den gångna vintern var den lägsta på mycket länge. Det finns problem som vi måsta ta tag i och just nu formas beredskapsplaner och handlingsplaner för att ytterligare stärka den svenska biodlingen.

Istället uppmanade han att förmedla kunskap och förutsättningar så att landets bitillsynspersonal kan kontrollera och stimulera biodlarna att med rätt skötsel undvika bidöd på grund av kvalster, virus och dåliga övervintringar.

I landet finns ett antal bitillsynsmän och kvinnor som förordnats av staten att kontrollera sjukdomar som kan förekomma på bin. Regelbundna kontroller och krav på besiktningar inför flytt av bin är hjälpmedel för att minska riskerna för sjukdomar och kvalsterangrepp. Regelbunden utbildning arrangerad av länsstyrelserna effektiviserar tillsynen.

Den statliga kontrollen omfattar varroakvalster och trakékvalster men även amerikans yngelröta. Ytterligare två hot finns för den svenska biodlingen och det är kupskalbaggen och tropiaelapskalbaggen. Båda skalbaggarna finns ännu inte i Sverige men i andra delar av Europa.

– Vi arbetar med ett handlingsprogram för att vi ska ha beredskap och kunna hålla den svenska biodlingen fri från införsel och angrepp. Att se till att vi effektivt bekämpar det varroakvalster som finns i stora delar av landet kan hjälpa till att hålla våra bisamhällen starka.

Preben Kristiansen betonade också biodlarens viktiga roll i arbetet att hålla sjukdomar och kvalster borta. Genom att se till att bisamhällena har tillräckligt med vinterfoder gör att man kan minska vinterdödligheten.

Det är länsstyrelserna som har det praktiska ansvaret för bitillsynen i landet och sedan något år tillbaka har man samordnat administrationen. Den tillsynspersonal som samlades i Falun kom från Värmland, Örebro, Dalarna samt Gävleborg som tillsammans utgör en av enheterna i bitillsynen. Med information om nyheter inom lagstiftningen och praktisk bisjukdomskunskap var förhoppningen att man ytterligare kan stärka skyddet för svensk biodling och honungsproduktion.

 

Annons: