Upp till bevis nu!

Textstorlek:
Annons:

Jag bor på landsbygden och verkar på landsbygden. Jag skulle nog rent av kunna påstå att jag älskar landsbygden och det folk som finns där.

Inte så sällan får jag höra fördomar om det liv som vi landsbygdsbor lever och hur vi är.

En av dessa fördomar är att vi är lite inskränkta och inte så sällan rasister. Det sägs att Sverigedemokraterna skördar sin största framgångar just bland oss landsbygdsbor.

Nu är det dags att rösta till EU-valet, en nog så viktig demokratisk inrättning och en slags generalrepetition till riksdagsvalet den 13 september. Nu är det upp till bevis för oss på landsbygden att visa att vi varken är inskränkta eller rasister.

Att generalisera om landsbygdsbor så som det görs är nämligen lika dumt som att säga att alla lantbrukare är obildade eller att alla invandrare begår brott, eller att muslimer bestraffar med våldtäkt. Att dra hela folkslag, religionsutövare eller världsdelar över en kam är lika dumt nu som när Hitler gjorde det.

Kanske är det just viljan att generalisera, att dra alla över en kam och spela på oro och vanmakt, som är det allra mest osympatiska draget hos Sverigedemokraterna.

Precis alltid som när rasfrågor, extrem nationalism får spela fritt uppstår rädsla, okunnighet och farliga situationer. Det gäller att våga stå emot och säga ifrån.

Visst finns det problem med integrationen av folk som kommer till Sverige. Visst händer det att människor från andra länder begår brott, precis som svenskar.

Just det faktum att invandrare skulle vara särskilt brottsbenägna är något som Sverigedemokraterna verkar ha planterat i folksjälen. I själva verket begås en bra bit över hälften av alla brott i Sverige av svenskar. Ligorna som gör villainbrott är oftast helt vanliga, svenska missbrukare. De utländska ligor som stjäl diesel och verktyg på landsbygden är oftast de lokala odågorna i risig Volvo 740.

Det finns problem i landet. Allt går inte som det är tänkt. Skolan har förfallit, arbetslösheten är hög på vissa platser, småorterna töms på folk och service, småbrotten beivras inte. En sak är helt säker. Problemen beror definitivt inte på att människor flyr till oss från krishärdar runt om i världen. Tvärtom är det inte sällan invandring som räddar sviktande befolkningsunderlag och bemannar de yrken vi inte vill ha.

Även om det inte alltid känns så är det kanske på landsbygden som svaren på många av framtidens frågor finns. Vårt exportunder med trä, massa, papper och stål bygger på företag på landsbygden och i småorter.

Jag ser också de kanske mest lyckade exemplen på fungerande integration i mindre orter. I en liten by är det ofta precis lika konstigt, främmande, om folk kommer flyttande från Stockholm som om de kommer från Mellanöstern, Afrika, eller Asien. Kanske är det just det som gör att det det fungerar.

I våra jordbruksföretag arbetar fortfarnade förhållandevis få med utländsk bakgrund. Exempel finns dock. I skogen är det snarast människor från andra länder som räddar situationen när de tar de jobb som nästan ingen svensk vill ha längre. Integration är långt ifrån lätt och problemfritt. Att komma in i ett nytt land och en ny ort är inte lätt. Okända faktorer som möts skapar oro. Trots det, öppna gränser har berikat Sverige och i vissa fall, räddat oss. Låt det fortsätta så.

Rösta i EU-valet! Rösta mot rädsla, okunnighet och generaliseringar! Upp till bevis!

Annons: