Nu kniper västgötarna Dalamjölken

Textstorlek:

Den 1 juli köptes Grådö Mejeri utanför Hedemora i Dalarna av mejeriföreningen Falköpings Mejeri. De senaste två åren har Coop drivit Grådö och där tillverkat färskvaror under ett eget varumärke. Målet är nu att fördubbla produktionen på mejeriet mitt i Dalälven.

Annons:

Tidigare var Grådö ett av Milkos mejerier. När den föreningen tvingades fusionera med Arla var det ett krav från Konkurrensverket att Grådö skulle säljas. Under något år stod mejeriet stilla i väntan på försäljning.

– Vi var med i budgivningen redan för två och ett halvt år sedan. Den gången vann Coop, men när de nu ville sälja uppstod ett bra köpläge, säger Falköpings vd Thomas Andersson.

Enligt Andersson ligger Grådö Mejeriet mycket bra till strategiskt.

– Ja, vi levererar mjölk från vårt mejeri i Falköping till södra Sverige. Nu får vi tillgång till en anläggning helt nära Mälardalen. Det ger en bra chans att öka volymen. Vi behöver helt enkelt Grådö för att kunna öka vår marknadsandel.

Enligt Coop var det redan från början klart att ägandet av Grådö inte skulle vara långsiktigt.

De 39 mjölkleverantörer som i dag levererar till Grådö kommer att fortsätta på de avtal man haft med Coop. Under tiden kommer man att utvärdera systemet med avtalsleverantörer.

– Som det ser ut just nu kommer Grådös leverantörer inte att bli medlemmar på samma sätt som våra leverantörer runt Falköping. Vad som händer när deras avtal löper ut får vi diskutera då. En del leverantörer har treåriga avtal, andra femåriga. De äldsta leverantörerna tecknade avtal med Coop för drygt två år sedan.

Grådö Mejeri producerar i dag ungefär 50 miljoner kilo per år. Under Coop-tiden har man bara tillverkat Coops egna varumärken.

– Nu har vi precis börjat sälja mjölk lokalt under varumärket Grådö-mjölk. Än så länge är det bara mjölk, men det ska bli även övriga färskvaror: yoghurt, fil, gräddfil och så vidare.

Målet är att man ska fördubbla produktionen vid Grådö, från 50 till 100 miljoner kilo per år.

– Tanken är att hälften då ska säljas under Grådös egna varumärke. Resten ska utgöras av det som brukar kallas EMV, egna varumärken, framför allt åt Coop. Falköpings Mejeri och Coop hade redan före köpet ett omfattande samarbete. Grådö ingick i det samarbetet.

En fördubblad produktion innebär mer från de leverantörer som finns redan i dag plus ett inflöde av nya leverantörer. Hur man ska locka över leverantörer från andra mejerier berättar inte Thomas Andersson. En okvalificerad gissning är nog ett högre leverantörspris.

– Lokalerna på Grådö är bra. Vi kommer dock att byta ut några förpackningsmaskiner. Vi behöver exmepelvis kunna erbjuda våra kunder förpackningar med skruvkork. Intitalt kommer det inte att bli några personalökningar, men när vi ökar produktionen kommer vi att behöva anställa.

För Falköpings Mejeri innebär köpet att kapaciteten nästan fördubblas. Jämfört med med de drygt 150 leverantörer föreningen har runt Falköping är dock verksamheten i Grådö än så länge liten.

 

Annons: