”Att förknippas med tvingande regler skadar vår organisation”

Carl Erik Ehhrenkrona ville inte se mer tvingande regler från den nya regeringen.
Textstorlek:

Ekologiskt lantbruk blev lite av ett slagträ i valrörelsen. Inte minst Miljöpartiet gick ut hårt och krävde att man ska tvinga stora delar av det svenska lantbruket att ställa om till ekologisk produktion. I skrivande stund är det dock inte klart hur den nya regeringens politik blir.

Annons:

– Vi är grunden en opolitisk organisation. Personligen är jag dock inte särskilt förtjust i Miljöpartiets olika utspel, säger Carl Erik Ehrenkrona, ordförande för Sveriges Ekologiska Lantbrukare.

Det är just risken att förknippas med en politisk inriktning som Ehrenkrona är bekymrad över.

– Vår organisation är emot lagstiftning och tvång. Vi verkar ju för att jordbruksföretagare ska komma till insikt om att det finns en efterfrågan på ekoprodukter och att det går att tjäna pengar. Bara på det sättet kan vi nå mervärdena och öka intresset för ekologiskt lantbruk, fortsätter han.

– Det är utmärkt att politiker stiftar regler som gör att att vi kan ha svenskt i offentlig upphandling och att vi har rättvisa regler som gör att jordbruket i stort inte tappar konkurrenskraft. Men en påtvingad ekoomställning är inte en framkomlig väg. Debatten, som den ser ut just nu, ökar på motsatsförhållandena mellan ekologiskt jordbruk och konventionellt, vilka vi kämpat i åratal för att för att tona ned.

De ekologiska lantbrukarnas vision är 100 procent ekologiskt lantbruk.

– Men den omställningen ska ske på marknadsmässiga grunder. Tvingande lagar gör bara att vi tappar i konkurrenskraft till förmån för import.

– Jag menar att vår organisation och stora delar av det ekologiska lantbruket fortfarande dras med en lite negativ stämpel, typ att ekoodlare är folk som går omkring med palestinasjalar, näbbstövlar och odlar tistlar. Det är fördomar som jag är hjärtligt trött på.

Kritiker anser att det ekologiska jordbrukets problem, som rentav kan göra det tveksamt ur miljö- och resurssynpunkt, är avsevärt mindre skördar än det konventionella jordbrukets.

Ehrenkrona hävdar att skördarna definitivt inte behöver ligga på de 60 procent av konventionell skörd som ofta anges som snitt för ekologisk odling.

– Effektiva duktiga ekobönder kan få i stort sett samma skörderesultat som sina kolleger på konventionella gårdar – fast med bättre lönsamhet även utan djur på gårdarna. Det talas också om att ekojordbruket utarmar jorden och inte är långsiktigt. Vi är tämligen trötta på den sortens resonemang. Ett modernt ekologiskt jordbruk klarar allt det där, med lägre resursutnyttjande. Men det kräver ofta helt nya arbetssätt och nya spännande metoder.

Ehrenkronas egen gård, Hulterstad, utanför Mjölby, är ett bra exempel. Såväl mjölkproduktionen som vallodlingen och spannmålsproduktionen ligger på ungefär samma siffror som på konventionella mjölkgårdar.

Varken politiker eller konsumenter är intresserade av att betala för de mervärden som det svenska jordbruket har i form av bättre djurskydd, hårda regler för besprutning och liknande. Med ekologiska produkter är det en helt annan sak.

– Det finns en tydligt ökande efterfrågan och en klar vilja att betala för mervärden på ekologiska produkter. Dessvärre kan vi inte tillgodose efterfrågan i dag. En av vår organisations viktigaste uppgifter är att tillgodose efterfrågan långsiktigt.

Trots efterfrågan och trots att allt fler ställer om till ekologiskt jordbruk har Sveriges Ekologiska Lantbrukare haft svårt att öka sitt medlemsantal. Organisationen ligger förhållandevis stadigt på cirka 1 500 medlemmar.

– Vi lyckas väl hjälpligt ersätta de som slutar med nya medlemmar. Men vi växer inte.

Ehrenkrona tror att det beror på den stämpel som ekojordbruket och organisationen har.

– Jag stöter på unga, satsande ekolantbrukare som inte är med i föreningen som säger att de inte håller med oss. När jag frågar vad det är de inte håller med om, så märker jag att de  i själva verket är i opposition mot helt andra organisationer som vi felaktigt blir förknippade med. Vi är ju ju en organisation som arbetar för lönsamma ekologiska jordbruk, med hållbara metoder, avslutar Carl Erik Ehrenkrona.

Henrik Östensson

Annons: