Holger rensar proppen

Utrustningen består av 400 meter slang och en rejäl pump. Vatten tas ur diket eller ur en tank.
Textstorlek:

Att spola och rengöra täckdiken kan förlänga livslängden på dikena i många år. Ändå det inte så vanligt med sådana utrustningar.
– Särskilt på mulljordar kan man nå bra resultat, menar Holger Andersson, maskinentreprenör från Saxta i Vallentuna och visar sitt spolaggregat.

Annons:

Det var en torr fin höst förra året och det har så här långt varit förhållandevis torra odlingsförhållanden. Men många minns fortfarande 2012, ett av de värsta åren hittills för skörd, höstetablering och plöjning.

– Det året har ökat intresset för att underhålla och rensa täckdiken. Att köra på blöt och dåligt dränerad mark kan ge bestående packskador, hävdar Holger.

– Jag har lite olika munstycken på aggregatet. Jag kan gå ner både via täckdikets öga, alltså ute vid dikeskanten, eller via en brunn, berättar Holger.

Maskinen som sitter monterad på en traktor består av en lång slang, cirka 400 meter med en rejäl pump. En vikbar arm med en slags medbringare för slangen gör att Holger kan komma åt nere i diken, eller brunnar.

– Vatten tar jag antingen i diket på plats, eller om det är torrt, i en tank. Jag kan byta till lite olika munstycken, så kallade illrar, som med vattentrycket drivs in i täckdikena samtidigt som röret spolas. Nyckeln är vattenstrålar som är riktade åt olika håll på munstycket.

Det kommer för det mesta mycket skit ur rören vid spolningen.

– Det beror ju givetvis lite på vad det är för slags jordar, men det brukar finnas material att spola bort, sådant som ligger och hindrar flödet.

För det mesta räcker det bra att spola ur täckdiket. Men inte sällan finns ett rejält stopp. Det kan då handla om gamla tegelrör som glidit isär och flyttat sig, eller plaströr som tryckts ihop. Holger kan ganska lätt lokalisera stoppen.

– Ja, jag kan skruva på en batteridriven radiosändare på munstycket. När sedan det skjuter iväg in i röret så går det fram till stoppet. Där kan jag med en radiopejl lokalisera stoppet på några decimeter. Det underlättar rejält när man ska gräva.

Tegelrör har inte använts för täckdikning på flera decennier. Ändå är det fortfarande vanligt med tegeltäckdiken.

– Ofta fungerar de bra och går förhållandevis lätt att rengöra och få att fungera igen. Men o fta har de med tiden tryckts ihop så tätt att de är svåra att lyfta bort för att kunna rengöra. Jag förvånas ofta över att de ändå är så genomsläppliga och fungerar så pass bra som de gör.

Kostnaden för att rengöra täckdiken är givetvis avsevärt mindre än att gräva ner nya rör.

– Jag menar att spolningen inte sällan betalar sig i förm av bättre skörderesultat redan samma år, säger Holger.

Holgers huvudinriktning har under många år varit skötsel och underhåll av grönytor, exempelvis golfbanor. Det var också för att kunna rensa dräneringsrör på golfbanor som han köpte utrustningen, men den fungerar precis lika bra för jordbrukets ändamål.

– Arbetet på grönytor innebär att jag har gräsdäck på traktorn. Det gör att jag kan arbeta med att spola täckdiken även under växtsäsongen, eftersom jag skadar grödan relativt lite, slutar Holger Andersson.

 

 

Annons: