Nu får det vara nog!

Textstorlek:
Annons:

Vi har en ny rovdjurspolitik beslutad av riksdagen. Och vi har en ny ordning där länsstyrelserna beslutar om skyddsjakt på de stora rovdjuren. Samtidigt har vi aldrig haft fler stora rovdjur i modern tid, än nu. I år har flera vargangrepp på får resulterat i ett stort antal dödade djur, trots att djuren var inhägnade med så kallade rovdjursavvisande stängsel. Och vargangrepp på tamdjur inhägnade med vanliga stängsel har varit desto fler. De så kallade rovdjursavvisande stängslen fungerar uppenbarligen inte som önskat. Vad det beror på kan man bara spekulera i, men vår tolkning är att det finns så mycket varg i delar av landet att vargarna nu går igenom stängslen. Det är svårare att få varg och djurhållning att samexistera än vad många velat tro.

LRF välkomnade den nya rovdjurspolitiken, som ger tydliga svar om att större hänsyn ska tas till tamdjurshållning och landsbygdens folk och företagande. Men detta märks inte i verkligheten. Demokratiskt fattade beslut i riksdagen följs inte. Länsstyrelserna har inte förstått att rovdjurspolitiken har ändrat riktning och det är mycket svårt att få beslut om skyddsjakt, trots upprepade rovdjursangrepp i samma trakt.

Varg och björn är med god marginal långsiktigt livskraftiga i Sverige, och det har Naturvårdsverket rapporterat till EU-kommissionen. Mer officiellt och bekräftat kan det inte bli men i det läget föreslår Naturvårdsverket att högst 5 % av en rovdjursstam i ett län får tas ut vid den kommande licensjakten. Samtidigt ökar vargstammen 20-30 % årligen. Det Naturvårdsverket säger är alltså att rovdjursstammarna inte ska regleras men det är just reglering, minskning i flera län, som riksdagen beslutat om när det gäller varg och björn.

Nu måste regeringen se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs. Vi kan inte ha en ordning där myndigheterna driver sin egen politik, utan notis om vad våra folkvalda beslutat.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF


Per Willén, regionordförande LRF Örebro

Annons: