Avreglering och turbulent marknad pressar svensk mjölkproduktion

Textstorlek:

Just nu befinner sig Sveriges mjölkproducenter i en global prisnedgång på grund av Rysslands sanktioner och Kinas minskade import av mjölkpulver. Trots det är man medveten om kommande utmaningar i och med avregleringen.

Annons:

– Jag tror att våra mjölkproducenter tar en kris i taget. I bakhuvudet finns vetskapen om att avregleringen kommer att påverka utbud och pris, förklarar Erik Engelbrekts, ekonom vid Växa Sverige som ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor.

Holland, Polen och Irland är några mjölkproducenter som idag slår i kvottaket och står redo att producera mer mjölk till ett konkurrenskraftigt pris.

– Tittar man på den inhemska produktionen finns här mjölkföretag som är väl konkurrenskraftiga med övriga Europa.

Konkurrenskraften skiljer gårdar emellan. Storleken har mindre betydelse, det handlar mer om hur duktig man är som företagare och hur väl mjölkmängd matchar investerat kapital.

– Variationen är inte unik för Sverige utan finns även i andra europeiska länder. Olika gårdar kräver olika åtgärder. Mindre gårdar med nyinvesteringar behöver vara på sin spets för att få fram mycket mjölk till sin investering, förklarar Erik.

Kostnader för arbete, foder, byggnader och maskiner blir allt viktigare att hålla nere.

Arbetskraft är dyrt jämfört med andra länder, därför är det oerhört viktigt att resurser används på rätt sätt utan att för den skull störa en bra och jämn mjölkleverans.

Lennart Holmström, expert på mjölkpolitik hos LRF Mjölk tror att andelen mjölk kommer att öka till en början för att på sikt plana ut.

– FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, förutspår en årlig ökning av EU:s mjölkproduktion med 0,5 procent fram till 2023, ingen större ökning historiskt sett.

Däremot har vi under 2014 och inom EU haft en rekordstor ökning med fem procent jämfört med 2013. Något som tyder på att många länder redan börjat gasa inför avregleringen. Men det finns även länder som minskat sin mjölkproduktion.

Länderna inom EU påverkas också av den globala marknaden. Här har länder som Australien och Nya Zeeland ökat sin mjölkproduktion samtidigt som Kina minskar sin import av mjölkpulver och Ryssland vidtagit sanktioner mot importen.

Den försvagade marknaden och konkurrensen globalt kan komma att ha en större effekt än avregleringen inom EU och vi får nog lära oss leva med svängningarna på markanden.

Enligt Lennart Holmström är det två komponenter som skiljer mjölkproduktionen idag från den för 10 år sedan.

– Det första är att Arla numera är ett internationellt företag med flera produktionsländer. Nummer två är att när den internationella marknaden är svag ser många länder Sverige som ett intressant land och vi får en kraftigt ökad import av mjölkprodukter.

Redan idag importerar vi mycket från Danmark, Holland, Tyskland och Finland. Länder som ligger nära Sverige.

– Vi vet också att Danmark och Irland kan öka sin produktion liksom delar av Tyskland. Även Polen och några baltiska länder har kapacitet att öka. Konkurrenskraften för våra svenska gårdar ligger på en hyfsad nivå. Men för att den ska bli långsiktig behövs bättre kontroll på foder- och byggkostnader.

Det som på längre sikt talar för den svenska mjölkproduktionen är förutsättningar som ett bra klimat men framförallt tillgång till mark och vatten.

– Det handlar också mycket om att ta i tu med den mentala biten, att tro och våga satsa. Där skiljer sig svenska mjölkproducenter sig från övriga världen, avslutar Lennart Holmström.

 

Annons: