En blondin som förändrade skogsbruket

Textstorlek:

Skogs- och jordbruksmaskiner blir allt mer påkostade och avancerade. Men det finns också en annan kategori – slitvargarna – som bara går och går. Under rubriken ”Trotjänaren” letar vi upp veteraner i arbete, fjärran från puts och utställningsskick.

Annons:

Trotjänare i skogen är förhållandevis ovanligt. Rationalisering och krav på effektivitet har gjort att skogsmaskinerna ofta är moderna. Men utanför Nora går en klassisk svensk skogsmaskin, en Rottne Blondin från 1969. Maskinen tillverkades i en tid när det fortfarande inte var självklart att kortvirkesmetoden, som går ut på att träden kapas i lämpliga längder redan ute i skogen, skulle bli huvudspåret i svenskt skogsbruk. Det förekom fortfarande helstamsavverkning som innebar att man släpade ut hela stammar som sedan kapades på upplag.

1960-talet var en tid av stark teknikutveckling i skogsbruket. 1968, när Rottne lanserade sin Blondin, var det mindre än tio år sedan hästen fortfarande dominerade när virket skulle ut ur skogen.

När vi fångar den klassiska gamla skotaren är Jan Wandemor och Tom Andersson på väg hem med den efter att ha skotat ris utanför Gyttorp. Deras arbetsgivare, Michael Fogdeby, berättar:

– Jag äger maskinen i mitt jordbruk. Den går i egen skog men också på en hel del andra uppdrag. Jag har en gräventreprenadfirma. När det behövs får Blondinen rycka in där. Det blir lite gallring, röjning, risutkörning, transport av hemved och liknande. Maskinen körs nästan dagligen.

– Jag har 100 hektar skog. Vi har gjort en rejäl avverkning nu. I vinter ska vi skota ut riset med Blondinen.

Michael har ägt sin Rottne Blondin i 15 år.

– Peppar, peppar har den gått bra, trots hård användning. Vi har renoverat toppen. Det berodde på att maskinen saknat lock på avgasröret; det har regnat in i motorn. Annars har det varit mest normalt underhåll.

Framtill bygger Rottne Blondin på en Ford 5000. Man känner igen instrumenten, även om Rottne försåg traktorkroppen från Ford med en annan,  mer skogsgsanpassad, kaross och ram. Växellådan är Ford original, men den är försedd med frambacklåda och konverter.

– Det fungerar så att man, när man ska växla upp eller ner, lägger i neutral med fram-backspaken, berättar Michael.

Drivningen på vagnen sker med en rulle som hydrauliskt trycks ner mellan boggihjulen.

– Det fungerar mycket bra. En fördel är att man kan koppla ur driften när man kör på väg.

Den gamla maskinen rullar på fint på vägen, bortåt 40 kilometer i timmen, om man vill.

Blondinen kunde lasta 8,5 ton i terräng och 10 ton på vägen. Maskinen väger 8,6 ton tom, data som nog får anses som acceptabla fortfarande. Lastförmågan hos Rottnes minsta skotare i dag är 10 ton. Å andra sidan väger den nästan 13 ton. Rottnes storskotare lastar 18 ton. Den maskinen väger 23 ton, tom.

– Vi har lastat mer än 16 kubikmeter på blondinen. Kapaciteten är bra. Problemet är givetvis komforten. Det bullrar en del, dessutom blir det varmt i den trånga hytten. Konverter och låda värmer upp rejält så här års, AC finns ingen, säger Jan Wandemor.

Någon gång under årens lopp har Blondinen försetts med ett modernare tvåspakssystem. När den var ny hanterades kranen med en hel rad spakar på det sätt som då var gängse. Det finns förare som menar att systemet med fler spakar var bättre för kroppen. Man fick en mer varierande arbetställning än med tvåspakssystem

Rottne Blondin introducerades 1968. Det var företagets första specialbyggda skotare. Rottne var dock redan tidigare etablerad i skogen. Wirekranar, skogsvagnar och skogsmaskiner med olika grader av ombyggda jordbrukstraktorer hade man presterat tidigare.

Blondinen blev en större försäljningsframgång än vad man vågat drömma om och var en av de maskiner som drev på utvecklingen mot den avverkningsmetoded vi har i dag, den som kallas kortvirkesmetoden. Maskinen är ungefär samtida med exempelvis SMV Drivax. På Blondinen har dock boggin ett annat utförande som möjliggör användning av band. Blondinen var sig rätt lik konstruktionsmässigt fram till 1985. Den moderniserades under tiden med bland annat tryckluftsbromsar och annan boggidrivning.

Rottne är fortfarande en stor tillverkare av skogsmaskiner. Fabriker i Rottne, Lenhovda och Stensele. Den blå färgen är fortfarande sig lik. Länge köpte man komponenter från Ford, men dagens Rottnemaskiner har motorer från John Deere.

Annons: