Grön arena för de med särskilda behov

Textstorlek:

Är du beredd att ta emot folk i ditt hem och på din gård? Då kan Grön Arena vara något för dig. Sedan förra året finns projektet Grön Arena över hela landet. I Värmland har man kommit längre. Tio gårdar tar regelbundet emot människor med särskilda behov på sina gårdar.

Annons:

Kommunerna är enligt lag skyldiga att ordna meningsfull sysselsättning för människor med särskilda behov. Ibland är det lite si och så med hur man lyckas med det.

– Det är där Grön Arena kommer in. Konceptet går ut på att man tar emot de här människorna hemma på gården. Hur många, eller vilka, beror lite vad man själv vill. Det går till så att man som företagare säljer en tjänst till kommunen, landstinget eller liknande, berättar Tonie E Swahn, som varit projektledare för Grön Arena sedan starten i Värmland 2006.

– Vi har lokala projektledare runt om i Sverige, jag har hand om Värmland och Örebro län.

Grön Arena delar in de tjänster som man erbjuder i tre delar.

1) Social omsorg:

Här erbjuder man daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens och missbrukare.

2) Skol- och fritidsverksamhet:

Lärare kan använda gården som en pedagogisk resurs för att ge elever ny inspiration och kunskap som ett komplement till skolans undervisning.

3) 

Arbetsträning och rekreation:

Vistelse på en gård i landsbygdsmiljö kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden. Grön Arena-gården kan då fungera som en del i en individuell handlingsplan utarbetad av arbetsgivaren, företagshälsovården och försäkringskassan.

– Det är viktigt att poängtera att den som säljer tjänster inom Grön Arena inte ägnar sig åt vård. Det är i stället medmänsklighet, social träning och en meningsfull tillvaro i en bra miljö som man bidrar med. Är den brukare som kommer till gården i behov av vård, så följer det med personal från kommunerna.

Det är inte heller tänkt som praktik, eller arbetskraft på gården.

– Målgruppen kan göra lättare sysslor, kanske delta i arbetet med hästar, mata höns, påta i en trädgård och liknande. Kanske kan det på sikt leda till praktik på gården, men det är en annan verksamhet.

För att kunna bli godkänd som Grön Arena-gård ska det finnas vissa saker.

– Först och främst det rent praktiska: tillräckliga utrymmen, vilrum och en säker miljö. Men vi brukar också ställa krav på tillgång till natur, djur och trädgård. Att det finns produktion på gården är inte nödvändigt.

– De här människorna ska inte delta i produktionsjordbruk, möjligen titta på det. Ofta vill man kombinera den här verksamheten med annan besöksverksamhet på gården. Man kanske har bed & breakfast, lite smådjur, höns och lite odling i sin trädgård. Att pyssla med smådjur eller hästar, är ofta mycket uppskattat.

Det var Hushållningssällskapet i Värmland som startade projektet. Förebilden fanns västerut, i Norge, där man sedan 30 år tillbaka har en liknande verksamhet som kallas ”In på tunet”

– Kommunerna är ofta mycket intresserade och tycker att det här låter bra. De är ofta medvetna om att de har svårt att uppfylla kravet på meningsfull sysselsättning. Tyvärr är beslutsgången mycket långsam i en kommun. Tiden från ett första möte till dess att man gör en upphandling och kommer igång kan röra sig om flera år, berättar Tonie.

– Det gör att de gårdar vi godkänner ofta nästan tappar sugen innan det kommer igång.

– Hur mycket man vill arbeta i Grön Arena är lite upp till var och en. Vi har gårdar där man arbetar heltid inom Grön arena.

Den som anmäler sitt intresse för att få vara med ska först godkännas. Sedan går man en sex dagar lång kurs.

– Det handlar till stor del om hur upphandlingen i kommunen, fakturering, förhandling och liknande, går till.

Projektet har finansierats med EU-pengar via Jordbruksverket.

– För de pengarna har vi bland annat ordnat utbildningen, ordnat nätverksträffar med de gårdar som deltar, studiebesök och marknadsföring. Man har gillat det här så mycket att vi hela tiden har fått nya pengar. Men i och med att det nya landsbygdsprogrammet inte är klubbat kommer vi tvingas att göra en paus i projektet efter årsskiftet.

– Vi hopppas kunna hålla ihop det hela, svara på frågor och liknande.

Men det blir stopp i arbetet med nyrekrytering och utbildning. Sedan Grön Arena blev ett nationellt projekt har 16 gårdar runt om i landet blivit godkända. Tio av dessa har uppdrag av kommuner regelbundet.

– Undantaget då Värmland, där vi hållit på längre. Här finns ytterligare tio Grön arena-gårdar, avslutar Toine E Swahn.

 

Annons: