Trögt för biobränslen i jordbruket

Karin Varverud på energifabriken
Textstorlek:

Klimatpåverkan från våra traktorer har diskuterats länge. Trots detta har omställningen till alternativa bränslen inte tagit fart på allvar. Det finns biobränslen som fungerar. När dessa nu ska beskattas finns risken att de missgynnas. Det kan nämligen bli så att man inte får tillbaka bränsleskatten om man kör på biobränslen.

Annons:

Inom kollektivtrafiken och i åkerinäringen går man före. Där används allt mer RME, rapsmetylester, som tillverkas av raps och har egenskaper som ligger nära vanlig diesel.

– Kraven från kommuner och landsting i upphandlingar har där skyndat på utvecklingen. Det är numera mer regel än undantag att man kör exempelvis bussar på alternativa bränslen som etanol, biogas och RME, berättar Karin Varverud.

Karin arbetar på Linköpingsföretaget Energifabriken, som säljer alternativa bränslen och rådgivning. Karin är också jordbrukare och har sedan 2006 erfarenhet av att köra gårdens maskiner på fossilfria bränslen.

Även åkerinäringen måste anpassa sig till krav från offentliga upphandlare och är sedan länge van vid exempelvis RME.

Ändå är det fortfarande ovanligt att man kör på RME inom jordbruket.

Bränslet har fatiskt haft lägre literpris än koventionell diesel ett tag.

– Ja, särskilt stora förbrukare skulle kunna tjäna en del på en omställning.

– Rent tekniskt är det inga större problem. Motorerna kan behöva lite tätare serviceintervaller. Man behöver göra en lite mer påkostad service initialt och bland annat byta ut bränslefilter.

– Det är också så att RME är ett lite sämre bränsle vintertid. Vi har kört 100 procent sedan 2006. När motorerna är varma är det inga problem. Vi använder dock motorvärmare lite mer än vi gjorde tidigare. Man behöver också tänka lite mer på hur man ställer traktorn när det är kallt, kanske köra in den under ett tak eller parkera något mindre öppet.

– Ett problem är det här med garantier. En del märken och en del modeller har helt enkelt inte med RME i beräkningen. Det bränslet finns inte med i garantivillkoren, nämns inte.

Andra ställer krav på tätare serviceintervaller. Det gäller att sätta sig in i vad som gäller, tjata lite och ställa frågor. Det kan vara svårt att få konkreta besked.

Rent tekniskt skiljer sig inte traktormotorer, eller motorer i lastmaskiner, från de i exempelvis lastbilar. Där finns ofta betydligt mer riktlinjer och villkor. Det handlar mycket om att tillverkarna inte har hängt med.

Många jordbrukare har ju omfattande entreprenadverksamhet och ofta uppdrag åt kommuner med exempelvis snörröjning.

– Än så länge ställs dock sällan krav på att traktorerna då ska gå på fossilfritt bränsle.

– Jag tror det ofta beror på att man inte vet att man ens kan ställa det kravet.

Däremot tror Karin att det för entreprenörer i exempelvis snöröjning är ett mycket smart drag att helt enkelt erbjuda körning med fossilfritt bränsle. Det kan ge marknadsfördelar.

– Skulle jag ägna mig åt entreprenad vore det givet. Att helt enkelt tala om att man kan göra allt som krävs i upphandlingen, men med fossilfritt bränsle. Jag tror att det i de flesta kommuner skulle innebära både att man vann upphandlingen och att man kunde ligga på ett högre pris.

En ska som hämmat RME och liknande bränslen är det faktum att jordbrukare får tillbaka skatten på fossilt bränsle. RME är ju skattefritt, det finns ingen skatt att få tillbaka.

RME kommer dock, med stor sannlikhet, att beskattas från och med nästa år.

– EU-reglerna säger att ett biobränsle inte får vara väsentligt billigare än fossilt bränsle.

Tyvärr finns det en risk att myndigheterna nu agerar synnerligen bakvänt.

– Ja, det kan faktiskt bli så att man även fortsättningsvis ska kunna få tillbaka skatten på vanlig diesel, men inte på RME. Man har trasslat in sig i regelverken. Ambitionen finns nog. Förhoppningvis klarar man ut det. Annars vore orimligt, menar Karin.

Energifabriken tillverkar inte bränslet, det köps in från en fabrik på Västkusten.

– Vi säljer också rådgivning kring omställning till biobränsle. Dessutom säljer vi ett annat bränsle, HVO, som tillverkas av slakteriavfall. Det har egenskaper som är nästan helt identiska med vanlig diesel och är ett bättre vinterbränsle. Det är dock fortfarande lite dyrare.

Karin menar att det finns potential till en total omställning till fossilfria bränslen.

– Alla bitar finns på plats i fråga om teknik. Vi kommer att behöva en palett av bränslen, RME, HVO, etanol och så vidare. Problemet är att den politiska oklarheten och bristen på långsiktighet hämmar. Ingen vågar satsa, avslutar Karin Varverud.

Energifabriken ägs av tre familjer som ägnar sig åt lantbruk, handel, maskinentreprenad, energi och annan jordbruksnära verksamhet.

Annons: