Sågverken sågar ihjäl sig

Sågverken kör för fullt och lägrar. Trots sviktande världskonjunktur. På bilden Vanhälls såg, som inte har något sammanhang med artikeln.
Textstorlek:

I sitt nyhetsbrev Skog och Ekonomi drar Danske Banks analytiker nu slutsatsen att sågverken i Sverige håller på att såga ihjäl sig.
Samtidigt som världskonjunkturerna för sågade trävaror vänder neråt på världsmarknaden sågar sågverken som aldrig förr. Det innebär att lagren fylls snabbt och att priserna är på väg ner.

Annons:

Produktionen på sågverken har under 2014 ökat med 9 procent. Det gör att den ligger på ungefär samma nivå som 2007. Då körde sågverken också för fullt, med virke från stormen Gudrun. Skillnaden var att den gången snurrade de ekonomiska hjulen ute i världen för fullt.

Den enda räddningen är att den Svenska kronan försvagas.

Danske bank tror att USA blir räddningen för Svensk träindustri på några års sikt. Byggandet där ligger på en historisk låg nivå, Det uppdämda behovet av både nybyggnation och renovering är mycket stort.

Samtidigt trycker norsk import ner priset på massaved. Slutsatsen är att skogsägarna måste räkna med stillastående priser på massaved och sågtimmer, i bästa fall.

Annons: