”Maken till tondövt beslut”

Ilskan och frustrationen över förvaltningsrättens beslut växer nu.
Textstorlek:

Att licensjakten på varg, trots försäkringar både från Naturvårdsverket och regering, stoppades i sista sekund väcker nu ilska och frustration bland organisationer och boende i vargområden.

Annons:

Det var förvaltningsrätten i Karlstad som valde att inhibera jakten i väntan på mer utredning. Förvaltningsrätten menar att frågan är EU-rättslig och att den inte kan avgöras av Naturvårdsverket. Det var efter en överklagan och begäran från föreningen Nordulv som jakten stoppades.

I Karlstad planeras en demonstration mot förvaltningsrättens beslut. Demonstrationen kommer att hållas klockan 15.00 på stora torget i Karlstad.

Svenska Jägareförbundets ordförande talar om ett dråpslag mot en normaliserad viltförvaltning.

Så här säger ordförande, Björn Sprängare i ett uttalande på förbundets hemsida:

– Tron på att få en normaliserad vargförvaltning i framtiden, för att få en livskraftig stam som riksdagen bestämt, är nu helt borta. Det är en lång väg att gå för att återställa det hopp som funnits i den infekterade vargfrågan. Det finns för närvarande inte många ljuspunkter att glädjas åt. Det känns nattsvart.

Centerpartiets talesperson i Örebro län, Helena Wilhelmsson, säger så här:

– De åtta kriterier som EU har för att förvalta vargstammen finns på plats. Dessutom finns en gynnsam bevarandestatus för varg i landet, vilket såväl Sveriges Riksdag, länsstyrelserna samt naturvårdsverket konstaterar. Ändå väljer förvaltningsrätten att föra talan för en minoritet som hävdar rätten att överklaga i domstol, tvärtemot vad jaktförordningen säger.

– Det här handlar om demokrati. Maken till tondövt beslut får man leta efter. Jag förutsätter att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht omgående lyfter luren och förklarar för EU-kommissionen att i Sverige föredrar vi demokratiska beslut fattade av en stor majoritet i Sveriges riksdag och inte en minoritet som gör allt för att sätta sig över lagen, säger Helena Wilhelmsson.

Även från LRF är tongångarna hårda:

– Beslutet om att stoppa licensjakten är dumhetens seger över förnuftet. Det visar på samhällets oförmåga att hantera ett konkret problem för landsbygden. Trots riksdagsbeslut och beslut om jakt från berörda myndigheter kan förvaltningen inte längre genomföras, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Annons: