Vargjakten stoppades i sista stund

Vargjägarna är beroende av spårsnö
Textstorlek:

Turerna kring vargjakten har nu tagit ytterligare en vändning. Trots att naturvårdsverket slagit fast att måndagens beslut var slutgiltigt har nu förvaltningsrätten i Karlstad stoppat jakten genom så kallad inhibition.

Annons:

Den planerade licensjakten i Örebro län och och Värmland har nu stoppats.

Enligt Naturvårdsverkets kunde inte deras beslut i måndags överklagas enligt den jaktförordning regeringen beslutade om 2013.

Så här sa Gunilla Ewing Skotnicka chef för sektionen för art- och områdesskydd i måndags:

– Länsstyrelsernas beslut är väl underbyggda. Vi bedömer precis som länsstyrelserna i Örebro och Värmland att licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen av varg där den är som störst. Det här beslutet går inte att överklaga eller stoppa.

På Länsstyrelserna ser man nu månader av hårt arbete bortkastat.

– Jakten på varg är viktig för att öka acceptansen för rovdjur. Vi har lagt ner ett mycket stort arbete för att få fram ett väl underbyggt beslut. Alla intressen som är representerade i viltförvaltningsdelegationen var eniga,  berättar Mariana Skoglund på Länsstyrelsen i Örebro.

Skoglund menar att intressena som hela tiden överklagar besluten om jakt inte förstår att människor som lever i vargområden har en diametralt annan syn på vargfrågan.

Trots det har nu förvaltningsrätten stoppat jakten som skulle starta i morgon.

– Det är en EU-rättslig fråga och därför måste vi utreda det här mer, säger Nina Lagerkvist, informatör vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Annons: