Han har en del utmaningar

Textstorlek:

Jag fick äran att besöka ett av de så kallade dialogmötena som ordnas av näringsdepartementet, och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. Mötena var ett av sex som hålls för att få underlag till en Svensk livsmedelsstrategi, ett vallöfte från regeringen.

Annons:

Det blev faktiskt frågan om dialog. Många av de cirka 80 bönder, livsmedelsproducenter och företrädare för industrier som dök upp fick framföra mycket åsikter och ställa frågor. Bucht själv säger inte så mycket.

Han menar dock att jordbruket är mycket viktigt och att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka.
På frågan hur mycket, i vilken grad Sverige ska vara självförsörjande blev svaret. ”the sky is the limit”, dock med karaktäristiskt tornedalsbrytning.
Nog finns det en hel del utmaningar att ta tag i för att vända trenden, den allt mindre svenska självförsörjningen. Bara drygt 50 procent av det vi äter kommer från Sverige.
Men kan Bucht rå på världsmarknaden, handeln och Åsa Romson?

En del av de problem
vi har handlar om inställningen till jordbruk från myndigheter och politiker.
Eller som LRF:S ordförande i Östergötland, Peter Borring så träffande beskrev det:
”Sverige är det enda land i världen där livsmedelsproduktion och jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet, det säger en hel del”.
En annan utmaning är vår svenska dagligvaruhandel. Den har varit mycket duktig på att pressa priser. Saltå Kvarns VD, Johan Ununger beskrev läget så här:
”Sverige har i princip tre stora handelsaktörer. Hos den ena blir man stoppad i receptionen om man ens nämner att man vill höja priser. De andra två bjuder gärna in till förhandlingar under ett villkor, att man inte förhandlar om höjda priser”.Många pratade också kring lönsamheten i jordbruksföretagen. Det är kanske den faktor som bromsar utveckling och tillväxt allra mest. Företag med dålig lönsamhet växer inte.
En enorm prispress från handeln, en marknad som blivit allt mer globaliserad samtidigt som politker och myndigheter inte alls verkar ha förstått hur en avreglerad, internationell marknad fungerar, slår stenhårt mot det svenska jordbruket.
Särregler som vi bara har i Sverige omöjliggör konkurrens. Alla vill ha bra djurskydd, höga miljökrav och låg användning av antibiotika, men ingen vill betala. Inte konsumenten, inte regeringen.Som exempel: 30 procent av den mjölk Svenska bönder produceras måste avsättas bulkvara i form av pulver ute i världen. Bara 20 procent blir drickmjölk. Samtidigt är 54 procent av all ost, 45 procent av all youghurt och 40 procent av allt smör vi äter importerad.
Man dricker gärna mjölk och går på kosläpp. Men handlar youghurt från Finland och tysk ost. Priset talar!
Sedan 1970-talet har ungefär hälften av det ekonomiska värdet på gårdsnivå försvunnit i det svenska lantbruket. Mer än hälften av alla anställda har försvunnit.
Kanske kan en Svensk livsmedelsstrategi vända trenden. Men han har onekligen en del att leva upp till och ta tag i, den gode Bucht. Jag önskar honom lycka till. Faktum är att bara lite god vilja är mycket värt.
Annons: