Han vill revolutionera pellets-branschen i liten skala

Fredrik Malmberg brinner för småskalig pelletsproduktio
Textstorlek:

– Problemet för den storskaliga pelletsindustrin är transporterna. Man kör för mycket med med råvaran för att det ska bli någon bra affär. Det hävdar innovatören Fredrik Malmberg som i sitt bolag Läppe energiteknik utvecklat en småskalig pelletsmaskin.

Annons:

– Javisst, att transportera flis och sågspån långa sträckor är en rätt dålig affär. Det är en stor del i förklaringen till dålig lönsamhet. Stora pelletsfabriker måste ofta dammsuga stora områden för att få ihop råvara, menar Malmberg.

Det går åt upp emot 10 kubikmeter spån att göra ett ton pellets. Självklart är då transporten av råvaran problematisk.

– Lägg därtill att man ofta kör med hög vattenhalt förstår man att det inte kan någon lysande affär.

Han menar att man istället borde satsa på fler, mindre pelletsproducenter, nära råvaran.

Fredrik har tagit över och utvecklat en småskalig pelletsmaskin. Eller, snarare rör det sig om en hel rad maskiner.

– i grunden har jag övertagit och utvecklat en befintlig pelletspress, Morumspressen. Men för att man ska kunna göra pellets behövs en hel rad kvarnar, en tork, lagringsfickor och så vidare. Det system jag nu säljer kan producera 40 kilo timmen. Nästa steg på utvecklingen är 100 kilo i timmen.

Fredrik har också stöd från energimyndigheten att utveckla maskinen.

– Då ska det vara en komplett kedja, från bränsleved till färdig pellets. Tanken är att man ska kunna lägga ett lass bränsleved eller massaved på ett matarbord och sedan låta det hela knalla på, automatiskt. Det ska inte gå tyngre och kräva mer ström än man klarar med 35 amperes säkringar.

Redan i dag kan Fredrik leverera utrustning för färdig pellets från flis, eller sågspån.

– Ja, har sålt ett antal sådana maskiner. Att sönderdela veden energisnålt kräver dock mer utveckling. I dag är flisning en energikrävande syssla som antingen kräver jättestora elmotorer, eller en bränsleslukande dieselmotor. Jag jobbar på ett system med mindre motor, som kanske inte flisar så fort.

Fredrik vänder sig till skogägare, jordbrukare, små sågverk och snickerier.Tanken är att pelletstillverkning ska ska kunna bli en någorlunda lönsam bisyssla och att man, exempelvis på en snickeri ska gå att få avsättning för biprodukter.

– I dag kan det i områden med lite kreatur vara svårt att avsätta spån för mindre träindustrier. Med pellets finns alltid en marknad.

Pelletstillverkning handlar om att sönderdela materialet i tillräckligt små delar och, kanske framför allt, få ner vattenhalten innan pressning.

Fredrik visar sin egen anläggning

– En ombyggd självlastarvagn fungerar som lager. Det går att göra pellets av flis, sågspån både med och utan bark, salix, halm, rörflen eller vad man nu vill.

Materialet går först till en kvarn, sedan till en torkficka. Sedan till ytterligare en kvarn. Sedan till ett mellanlager som matar själva pelletspressen. Allt styrs givetvis automatiskt. Torken torkar med vattenburen värme….Från en pelletspanna.

– Torken tar ner fukthalten med cirka 20 procent. Varje kvarn ytterligare några procent tack vare värmen malningen utvecklar. Materialet ska hålla 10-15 procent fukt innan pressning. Färdig pellets innehåller 6-7 procents fukt. Det får inte heller vara för torrt, då smular pelletsen. Har man exempelvis kutterspån, från snickerier, behövs ofta ingen torkning.

Fredrik har prövat att pelletera lite av varje.

– Det går att göra pellets av alla träslag, även salix med bark eller utan. Min erfarenhet är att energiinnehållet. inte varierar nämnvärt mellan olika träslag, torrgran inräknat. Askhalten däremot kan variera. Barken ger mer energi, men också mer aska.

Fredrik har också prövat att pelletera gödsel.

– Det går bra. Jag odlar också rörflen. Det går att elda men ger mycket aska. Jag säljer det istället som strö för hästar. Det ger bättre betalt än bränslepellets i dagsläget.

Fredrik Malmberg är egentligen mest känd för sitt andra bolag, Läppeställaren. Det grundades för ungefär 20 år sedan efter att han uppfunnit en enkel elektronisk ställanordning för små sågverk. Han har sedan fortsatt utveckla produkter till stor del för småskalig träindustri. Företaget är inte oväntat baserat i Läppe i Västra Sörmland.

Annons: