Mätning av gröda från rymden

Så här ser tjänsten Cropsat ut.
Textstorlek:

Nu har webb-verktyget Cropsat lanserats. Den fungerar ungefär som så kallade N-sensorer som monteras på en traktor för att mäta marken kvävebehov.
Verktyget använder alltså sattellitbilder för att kartlägga biomassa på fält.

Annons:

Exaktheten i verktyget är givetvis mindre än med en kvävesensor på en traktor, men ändå förvånansvärt detaljerad. Verktyget väger samman flera sattellit-bilder av fältet för att beräkna och mäta variationer på fältet. Allt för att man ska kunna ge en mer exakt kvävegiva. Mer nytta, mindre övergödning.

Man söker helt enkelt exempelvis efter sockennamn. När man närmar sig ungefär på samma sätt som i google-maps kan man sedan välja att lägga på blockkartorna i bakgrunden. Då ser man blocklagd mark. Sedan kan man markera block efter block. Grödan är indelad i fem vegetationsintervall som talar om hur frodig grödan är. Från 0.0 och 1. 0. 0,0 är ingen gröda alls, 1.0 mycket frodig och fin gröda,

Med hjälp av informationen på webbplatsen kan man sedan räkna ut lämplig kvävegiva och hur givan kan varieras över ett block för att man ska få optimal effekt.

Där grödan är som frodigast kanske man ska dra ner givan för att minska risken för liggsäd, där den är som helst kanske man inte behöver gödska alls, eftersom grödan i alla fall är för tunn för att ta upp kväve. Man kan pröva olika givor i olika intervaller, eller en medelgiva.

Under perioden april till juni 2015 är tanken att det ska finnas minst tre sattellitbilder över de flesta fält från Skåne till Uppland. Beroende på väder kan det bli fler eller färre.

Är det molnigt ser inte sattelliten fältet. Även bilder från 2014 finns tillgängliga.

Fler bilder fylls på kontinuerligt. Bilderna vägs samman och beräknas automatiskt.

Cropsat fungerar både i mobiler, datorer och läsplattor. Greppa Näringen finansierar verktyget under det här året. Därför är tjänsten kostnadsfri och tillgängligt för alla lantbrukare.

– Det känns verkligen roligt att få vara med och sprida den här informationen till så många lantbrukare. Nu kan många se variationerna i sin gröda och bli ännu mer resurseffektiva, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Verktyget är framtaget av Sveriges lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet, Agroväst Livsmedel AB och Dataväxt AB och är fortsättningen på ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning.

–  Att det skulle gå så här fort från forskning till ett användbart verktyg trodde vi nog knappt själva och det är väldigt roligt att lantbrukarna får chansen att använda Cropsat i år, säger Henrik Stadig på Hushållningssällskapet i ett pressmeddelande.

Man hittar Cropsat på adressen www.cropsat.se

Annons: