Djurbönderna har hittat formen

Textstorlek:

Förra årets stämma blev turbulent för föreningen Sveriges djurbönder. Stämman avslutades med att hela styrelsen ersattes med en ny styrelse. Ny ordförande blev Lena Åsheim, dikoproducent från Kristianstad.
– Det blev att ta tag i de trådar som fanns och dra, berättar hon.

Annons:

Sveriges Djurbönder är ju det som återstår av den stora slakteriföreningen, som under de sista åren kom att heta Swedish Meats. Efter stämmobeslut såldes Swedish Meats hela industriinnehav, slakterierna, till Finska HK Roukatalo 2007. Bolaget som då bildades heter HK Scan och är fortfarande den största slakterikoncernen i Sverige.

När föreningen plötsligen stod utan industri och istället hade 12,8 procents aktieinnehav i det nya bolaget hamnade man i ett slags vilsenhet, som varat länge. Namnet ändrades till Sveriges djurbönder för några år sedan. Förutom att förvalta ägarnas kapital och aktieinnehavet har man varit inne på lite olika spår. Bland annat satsades en del pengar på att bygga upp en organisation för livdjursförmedling. Men där kom man aldrig riktigt fram. Istället startade Scan ett eget sådant bolag, SLS, som nu hanterar inköp av djur. Även detta är nu historia.

– Det var ju en rätt unik situation. En ekonomisk förening är ju enligt lagar och regelverk skapt för att fortgå. Att ta in nya medlemmar och driva verksamhet. Att gå motsatt väg fanns inte rutiner eller ens regler för, menar Lena Åsheim.

Situationen för föreningen blev inte lättare av aktiekursen i det nya HK Scan sedan 2007 i princip rasat hela tiden. .aktiekursen, med undantag för 2015, sakta rasat utför. Som en konsekvens av det har medlemmarnas insatskapital krympt.

Föreningen har i dagsläget 14 101 medlemmar. Fortfarande majoritet av de Svenska köttproducenterna.

2014 har till stor del handlat om att minska kostymen och anpassa verksamheten.

– Vi har har numera bara en enda person anställd. Föreningen ska fokusera på två områden. Att förvalta och utveckla sin roll som aktieägare i HK Scan och tillhandahålla förmånliga livdjurskrediter.

– Livdjurskrediterna hanteras via Scan AB och rullar på som tidigare.

När det gäller ägarskapet har styrelsen ägnat sig åt att stärka banden med de andra ägarna, framför allt HK-Roukatalo som äger majoriteten av aktierna i HK Scan, 69 procent. Djurböndernas motsvarighet i Finland, alltså också en förening.

–- Att genom vår ägarroll i Sveriges största slakteriföretag medverka till att vi har en stark kedja från gård till konsument för det svenska köttet ser vi som vårt kanske allra mest avgörande uppdrag.  Kedjan måste fungera, vi måste ha starka slakteriföretag för en uthållig svensk djuruppfödning.

Det har också hänt saker inom köttbranschen som gjort att Sveriges Djurbönder successivt kunna plocka bort saker som man helt enkelt inte behöver hålla på med.

– Under året har LRF-kött bildats och börjat arbeta. Vi ser att de på ett helt annat sätt kan föra näringens talan som remissinstans mot EU, riksdag, regering och myndigheter. LRF har enorm kapacitet på det området. Genom det samarbetet kan näringen samlas och tala med en röst. Vi är för små och för få för att bära flera lobbyorganisationer. Det kostar att hålla experter på olika områden, samtidigt som kraven hela tiden ökar.

Samma ska med rådgivning. Sveriges Djurbönder var ett tag inne på att bygga upp en rådgivningsorganisation

– Nu har ju den samlade köttindustrin i Sverige, slakterierna, tagit ett helhetsgrepp och bildat Svenska Köttföretagen. Där ska man samla kompetens inom rådgivning, djurhälsa och grisgenetik. Vi anser att det är mycket positivt att industrin tar det ansvaret för att trygga utveckling och rådgivning för våra gårdar. Vi är som sagt en liten bransch. Vi bör inte bära fler rådgivningsorganisationer. Det spåret har också kunnat lämna bakom oss.

Sedan januari har kursen på aktierna i HK-Scan börjat stiga lite.

– Det beror bland annat på en försäljning av en stor industri i Polen som gav en reavinst. Vi från ägarhåll har därför begärt en liten utdelning. Välbehövligt efter många års nedskrivning av aktiernas värde.

Frågan om att helt enkelt avveckla föreningen och dela ut insatskapitalet har kommit upp på varje stämma. I takt med att kapitalet minskat i värde har dessa krav minskat. På årets stämma fanns inga sådana förslag.

– Jag tror också det är ett tecken på att vi nu hittat formen för vad föreningen ska ägna sig åt och kan gå vidare, avslutar Lena Åsheim.

Annons: