Ett mycket bra höstrapsår

Spannmålsskörden är volymmässigt större än vanligt.
Textstorlek:

Även hos Svenska foder vittnar man om en försenad skörd hos sina spannmålsodlare.
– Vi ligger uppskattningsvis 2,5 till tre veckor senare än förra året. Men det positiva är att vi får en volymmässigt mycket bra skörd, säger Johan Lönn Thorell, säljledare för Svenska Foder i Sörmland, Uppland och Västmanland.

Annons:
– Volymmässigt ser det mycket bra ut. Vi ligger i stort sett 20 procent upp mot ett normalår på samtliga grödor så här långt, fortsätter Johan Lönn Thorell.
Baksidan är dock proteinthalterna. De är generellt lite för låga.
– Ja, juni och juli var ju rejält kalla, blöta och solfattiga. Det har gjort att grödorna inte riktigt reagerat som de brukar. Proteinhalterna är ofta lite för låga i alla grödor. Vi kommer att få betydligt mer fodervete än vi är vana vid. 25-30 procent av vår vetevolym kommer att bli foder, om jag ska göra en grov uppskattning.
Det verkar inte som mer kvävegödsling har hjälpt.
– Nej, solen påverkar ju också proteinutvecklingen. Det handlar inte bara om att lägga på kväve utan också att lägga på det i rätt tid. Det verkar tyvärr som många gödslat för brödvete men ändå fått foderkvalitet.
Den mest konkreta verkan höjd kvävegiva verkar ha gjort är att grödan lagt sig.
– Även maltkornet har problem med proteinet. På ölmaltsorterna vill man ligga på cirka 9-12 procent. Mycket korn hamnar ännu lägre, under 9 procent.
Johan menar att de blöta, kalla sommarmånaderna också orsakat ojämn mognad.
– Mycket är i skrivande stund inte moget, eller ojämnt moget.
Skördekulmen för Svenska foder inträffade vecka 36.
I södra Sverige är det vanligt att man levererar stor del av sin spannmål vid skörden. Man brukar tala om att 80 procent levereras under skörden.
– I vårt område är det precis tvärt om. Här lagras normalt cirka 80 procent av skörden i spannmålsodlarnas egna anläggningar, på gårdarna. 20 procent levereras vid skörd.
Men ett år när volymerna blir betydligt högre ställs saker lite mer på sin spets.
– Ja, det ställer högre krav på vår logistik. Högre skörd gör att man helt enkelt får fullt i fickor och silos ute på gårdarna. Då ökar kraven rejält på vår logistik. Vi har dessutom inte obegränsade lagringsmöjligheter. Men det brukar gå bra.
Det verkligt positiva i år är höstrapsen.
– Vi har haft ett par- tre år av ökande höstrapsareal. Det har fortsatt i år. Det har skett på bekostnad av vårraps, som nästan inte odlats alls längre till följd av att det inte finns någon verksam betning mot jordloppor.
Det blir allt fler engagerade höstrapsodlare. Resultatet är en rekordstor höstrapsskörd.
– Höstrapsen verkar dessutom ha gynnats ordentligt av det kalla vädret. Vi ser mycket bra hektarskördar höga fetthalter, det är riktigt roligt.
Svenska foder har en av sina tre större exportanläggningar för spannmål i djuphamnen i Oxelösund, på Sörmlandskusten. Det gör att mycket spannmål går direkt med lastbil från gårdarna för att lastas på fartyg i Oxelösund.
Vi besökte Svenska foders exporthamn i Oxelösund för ett reportage förra året.
Annons: