Största skörden sedan 1990 på väg att bärgas

Det har odlats mycket höstvete
Textstorlek:

Skörden är nu igång, lite försenad. Jordbruksverket räknar ändå med en spannmålsskörd i Sverige på 6 miljoner ton enligt den skördeprognos som släpptes i dag. Prognosen innehåller dock en brasklapp, vädret från och med nu.

Annons:

Det skulle i sådana fall bli den största skörden sedan 1990.

Det är gynnsamt väder, med lagom nederbörd och goda förhållanden för etablering i våras och förra hösten som nu ger resultat.

Höstvete svarar för knappt hälften och vårkorn för en fjärdedel av skörden.

Den stora skörden av höstvete förklaras av att den odlade arealen är nästan 400 000 hektar samtidigt som hektarskörden beräknas bli den största någonsin, knappt 7,5 ton per hektar.

Det var mycket bra förhållanden för att etablera höstvete i höstas.

Däremot tror man på en mindre skörd av oljeväxter.Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 320 000 ton, vilket är 1 procent mindre än förra året. Det är främst mindre hektarskördar för höstraps som gör att skörden av oljeväxter blir mindre än förra året. Höstrapsarealen svarar för 93 procent av den totala oljeväxtarealen.

Samtliga grödor utom vårrybs förväntas få en högre avkastning per hektar än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvete och rågvete är de spannmålsgrödor som förväntas öka mest, med 18 respektive 17 procent, medan vårraps ökar sin hektaravkastning med 11 procent, vilket är den största ökningen bland oljeväxterna.

Totalt ökar spannmålsskörden med 23 procent och oljeväxtskörden med 6 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren.

Det var varmare än normalt i början av året. Sommaren däremot, har som alla märkt, varit kall.

En förutsättning för att skördeprognosen ska slå in är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 50 åren.

Annons: