Bankerna säger nej till kreditgarantier för mjölkbönder

Textstorlek:

Det verkar som regeringen misslyckats på ytterligare ett område. Nu totalsågar bankerna det ramavtal om kreditgarantier regeringen utformat. Förrutsättningen för att genomföra kreditgarantierna var just att bankerna var med på tåget.

Annons:

Regeringen och bankerna har inte lyckats nå en överenskommelse om hur lånegarantier för krisdrabbade mjölkbönder i Sverige ska genomföras.

De ledande bankerna gick i dag ut och talade om att man säger nej till det ramavtal för statliga kreditgarantier regeringen tagit fram. Man menar att kreditgarantierna snarare försämrar och försvårar för mjölkbönderna som de är utformade

– Vår gemensamma och samlade bedömning är att nuvarande utformning av kreditgarantierna inte hjälper landets mjölkföretagare. Istället riskerar garantierna att försämra för de företagare som regeringen valt ska omfattas. Som kreditgivare bär vi ett ansvar, vi kan inte medverka till att äventyra våra kunders ekonomi och framtida möjligheter, säger Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, Per Skargren, segmentsansvarig Swedbank och Sparbankerna och Sven-Erik Selerud, kreditansvarig Lantbruk Länsförsäkringar Bank, i ett gemensamt uttalande.

Krediten är inte nådig. Så här skriver bankerna vidare i pressmeddelandet:

– Flexibiliteten minskar. Förordningen innebär begränsade möjligheter att under löptiden göra förändringar av sitt lån, något som vi banker vid övrig kreditgivning ofta för dialog med kunderna om.

– Möjligheterna till kontrollerad avveckling minskar. Vid en eventuell obeståndsituation strävar vi banker vanligtvis mot en ordnad avveckling där värden på företagens tillgångar behålls och skulden hålls nere. Detta ger också möjlighet för företagaren att starta om. De statliga kreditgarantierna skulle tvinga bankerna till ett annat förhållningssätt vilket missgynnar mjölkföretagarna.

– Mjölkföretagare med enskild firma lämnas utan möjlighet till skuldsanering vid konkurs.

–  Administrativa bördan ökar. Ett omfattande ansökningsarbete med flera och noggrant rapporterade underlag krävs, vilket ökar mjölkföretagarens administrativa kostnad.

– Priset riskerar att bli dyrare. Statens hantering för kreditgarantin kan komma att avgiftsfinansieras.

Annons: