Yngwe tar snabba kliv i politiken

Textstorlek:

Kristina Yngwe (C) blev nyligen utsedd till vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Därmed blir hon Alliansens främsta företrädare i lant- och skogsbruksfrågor.

Annons:

Yngwe är något av en nykomling i partipolitiken, men sedan hon kryssade in sig i riksdagen 2014 har hon varit mycket aktiv i debatten. Något som alltså lönat sig i och med det snabba avancemanget till vice nämndordförande.

Hon hävdar att Sverige sänker sin egen lantbrukssektor trots att den borde kunna blomstra:

– Sverige har egentligen riktigt bra förutsättningar för lantbruk ur ett internationellt perspektiv. Vi har välutbildade och kunniga lantbruksföretagare, vi har mycket åkermark och god tillgång till vatten. Dessutom är det svenska lantbruket unikt när det gäller hänsyn till miljö och djurskydd.

Vidare menar hon att det är mycket angeläget att försöka vända det svenska lantbrukets nedåtgående trend.

– Jag tror att både idag och i framtidens hållbara samhälle kommer vi behöva de produkter som landsbygden och de gröna näringarna levererar, och därför är det viktigt att skapa bra förutsättningar för de gröna näringarna och för människor på landsbygden. Sen finns det ju även en sårbarhetsaspekt i det hela. Vi har ett ganska ostabilt säkerhetspolitiskt läge i världen och skulle en kris uppstå så är det viktigt att det finns en nationell livsmedelsförsörjning.

Yngwe hoppas kunna bidra till att bryta den dystra utvecklingen för den svenska matproduktionen. Detta ska ske såväl genom ökning av inkomsterna som minskning av utgifterna. Det förra hoppas hon ska kunna åstadkommas genom ökad export samt produktutveckling i förädlingsleden. Det senare genom att kraftigt minska de regleringar, avgifter och skatter som gör det svårt för svenska producenter att konkurrera på en global marknad. Hon tror dock inte att sådana åtgärder skulle minska det svenska lantbrukets varsamhet gentemot djur- och natur, försämra produkternas kvalitet eller stå i motsats till partiets vision om en giftfri vardag.

– Jag tror det går att göra det enklare för lantbruksföretagaren utan att det därmed måste innebära försämringar för djur och natur. Jag tror det är möjligt att förenkla utan att försämra. När det gäller djurskydd så tror jag att det vore bra att styra mer utifrån målet att djuren ska må bra snarare än att styra utifrån en massa detaljregleringar som kanske inte direkt bidrar till djurens välmående. När det gäller växtskydd så finns det mycket att göra när det gäller till exempel Kemikalieinspektionens hantering av ansökningar, men jag tror också att fortsatt forskning och kunskapsspridning är viktig för att kombinera konkurrenskraft och miljöhänsyn.

Den ständigt omdebatterade Lagen om offentlig upphandling är det många som har åsikter om, och så även Yngwe. Under år 2016 förväntas regeringen lägga fram ett nytt förslag på lagstiftning och då hoppas hon på förändringar som gör det enklare att upphandla närodlad mat, liksom att upphandla med hänsyn till djur och natur.

– Det är ju inte rimligt att en lantbrukares barn ska äta kött i skolan som lantbrukaren själv hade fått djurförbud för. Samtidigt finns det redan idag många kommuner som handlar svenskt kött, så jag tror det hänger minst lika mycket på kunskap och vilja i kommunen.

Kristina Yngwe är bland annat utbildad mark- och växtagronom vid SLU och var fram till 2014 ordförande för LRF-ungdomen. Hon har under flera år arbetat som lantbruksrådgivare och numera kombinerar hon riksdagsarbetet med att driva ett lantbruk tillsammans med sambon. Det är alltså dessa erfarenheter hon nu tagit med sig in i politiken. Effekten går dock åt båda håll och hon försöker låta sina politiska ställningstaganden gå igen i hennes livsstil.

– Eftersom jag ofta pratar om hur bra den svenska köttproduktionen är jämfört med utländsk så är jag ”svegan”, vilket innebär att jag alltid väljer svenskt kött i butik och restaurang, och om det inte finns så väljer jag vegetariskt. Jag kan inte med trovärdighet stå och prata djurskydd och antibiotikaanvändning och sen köpa kött där jag inte har koll på hur produktionen gått till.

Tony Gunnarsson

Annons: