Översvämning och ojämn mognad

Dränkt halm utanför Pålsboda, i Närke.
Textstorlek:

Mycket spannmål står fortfarande kvar omoget. Skörden är försenad jämfört med tidigare år. De lokalt mycket häftiga regnen har dessutom försenat skördeläget ytterligare. Än finns chansen att rädda otröskade grödor, allt hänger dock på vädret.

Annons:

Spannmålsodlare Svea  Jord & Skog varit i kontakt med i de svårt regndrabbade södra delarna i Örebro län är vid förhållandevis gott mod.

I söndags stod stora arealer under vatten. 100-110 milimeter regn lokalt dränkte åkrar när inte avrinningen orkade svälja vattenmassorna

– Det står fortfarande vatten här och där. Men det sjunker undan bra i diken och åar. Så fort nivåerna gått ner börjar ju täckdikena jobba för att torka upp, menar Per-Anders Bergvik på Säbylunds gård.

Lennart Palm, spannmålsodlare på Skatteby gård Odensbacken, säger så här:

– Det är ingen större fara för grödorna, de har växt  färdigt. Bara vatten sjunker så börjar det torka. Det stora problemet här kommer att bli bärigheten. Vi har mulljordar som torkar upp mycket långsamt.

På många håll är det gott om liggsäd. När den hamnat under vatten går den givetvis inte att rädda.

– Jag har sett en hel del halm under vatten också. Man har pressat och sedan låtit buntarna ligga för att samla upp senare. Ingen räknade med att de skulle hamna under vatten.

De verkligt stora förlorarna i översvämningen är potatisodlarna. Potatis som hamnar under vatten tar skada mycket snabbt. Flera potatisodlare i Örebro län kämpar nu dygnet runt för att rädda det som räddas kan.

– En betydligt senare skörd än vad vi vant oss vid de senaste åren, stora volymer, men dåliga proteinvärden på vetet, så sammanfattar Sven Pettersson på Lantmännens anläggning i Kumla skörden så här långt.

En vanlig syn är ett fält där någon kört ett varv med tröskan för att sedan avbryta. Det är inte mogen än.

– Förra året nådde vi kulmen på skörden vecka 32. I år inföll den troligen vecka 35, alltså mer än två veckor senare, fortsätter Sven.

Om man ska tro den prognos som finns för Lantmännen i Örebro län så har man fått in ungefär hälften i skrivande stund.

– Men jag tror vi kommer att få in betydligt mer än prognostiserat Grödorna verkar ge mycket bra så här långt. Det innebär att varje odlare som brukar leverera direkt i skörd levererar mer, men också att de som normalt torkar och lagrar hemma för senare leverans också kommer hit, eftersom man får fullt i fickorna hemma på gården.

– Det är mognad många väntat på. Under rätt förhållanden brukar ett svampangrepp skynda på en jämn mognad. Inte heller det verkar ha hjälpt.

Det är troligen den kalla, blöta och framför allt solfattiga sommaren som ställt till det.

– Den har också gjort att vi får en volymmässigt bra veteskörd, med bra falltal. Men proteinvärdena är för dåliga. Så mycket som 80 procent av det höstvete vi fått in har för dålig proteinhalt.

Många har gödslat rejält med kväve. Det verkar inte ha fått upp proteinhalten. Det verkar mest orsakat liggsäd.

– Det är normalt att en volymmässigt hög skörd sänker proteintalen, kvävet brukar så att säga inte räcka både till volym och protein. Men i år är det ovanligt lågt.

– Större delen av höstoljeväxterna är skördade. Skörden är överlag mycket bra. Stora kvantiteter och bra fetthalter. Den långa blomningen är skälet. Rapsen blommade rekordlänge. Det sägs att varje blomdag ökar skörden med 10 procent.

 

I skrivande stund står bland annat vårvete, merparten av havren, mycket korn en hel del rågvete, åkerbönor och våroljeväxter, kvar otröskade i stor utsträckning.

– Men det står faktiskt fortfarande även höstvete och höstoljeväxter kvar på vissa håll.

Riktigt bra väder behövs ett tag till nu.

Annons: